Informationsmöte för blivande förskoleklass på Kvickenstorpsskolan

Datum:

Tid:

Plats: Kvickenstorpsskolan, Kvickensvägen 27

För dig som har barn som ska börja i förskoleklass. Vi berättar om Kvickenstorpsskolans verksamhet.

Vi informerar om skolan i stort, lokaler och organisation. Du får veta hur en skoldag är upplagd och även möjlighet att träffa skolans personal och ställa dina egna frågor.