Om fristående resursskola avvecklar sin verksamhet

Publicerad:

Uppdaterad:

Om den resursskola som ditt barn går på beslutar att avveckla sin verksamhet är du välkommen med ansökan om plats i kommunal skola i Stockholms stad.

Efter att din önskan om skolplats kommit in till utbildningsförvaltningen kommer ditt barns behov av stöd för sin skolgång att utredas. Målet är att hitta bästa möjliga lösning utifrån just ditt barns stödbehov.

Ansök om skolplats

Ansök om plats i kommunal grundskola via e-post tillinfo.resursskolor@edu.stockholm.se

Efter att du ansökt händer detta

  • Du blir kontaktad av utbildningsförvaltningens placeringsgrupp. Om det behövs för bedömningen av ditt barns stödbehov kan du få lämna kompletterande underlag.
  • Placeringsgruppen kontaktar den skola som bedöms kunna erbjuda ditt barn den bästa skolgången.
  • Du blir kontaktad av placeringsgruppen med erbjudande om en skolplats.
  • Den mottagande skolan träffar dig i ett mottagningssamtal där ni planerar skolgången. Resursskolan som ditt barn lämnar kan komma att ge information om ditt barn som den mottagande skolan kan behöva.