Dags att söka skola?

Publicerad:

Uppdaterad:

Har du ett barn som ska börja eller byta skola till hösten? Du ska du söka skola inför nästa läsår under perioden 15 januari–15 februari.

Barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren börjar med förskoleklass och följs av årskurserna 1–9.

Sök skola om du är vårdnadshavare för barn som

  • ska börja förskoleklass i höst
  • går sista årskursen på sin nuvarande skola
  • redan står i kö till en fristående skola och skolan är med i Stockholms stads system för ansökningar.

Du gör din ansökan i e-tjänsten Söka skola. Den är öppen från den 15 januari till och med den 15 februari.

E-tjänsten, mer information om ansökan samt information om grundskolorna i Stockholms stad hittar du via guiden Sök skola.

Sök skola

Viktiga datum under 2023

15 januari: E-tjänsten Söka skola öppnar.
15 februari: Sista dag att söka skola. E-tjänsten Söka skola stänger.
25 mars: Antagningsbesked finns i e-tjänsten. Logga in och se vilken skola ditt barn antagits till.
7 april: Sista dag för att tacka ja eller nej till skolplatsen.
21 augusti: Höstterminens första dag.