Coronaviruset: Närvaro och minskad smittspridning

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Närundervisning på plats i skolan

För elever i grundskolan och gymnasiet blir närundervisning på plats i skolan huvudregeln från terminsstart hösten 2021. Detta gäller även modersmålsundervisningen. Det är enbart på rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller på inrådan av smittskyddsläkaren i regionen som beslut om distansundervisning kan fattas.

När ska mitt barn vara hemma?

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset. Stockholms stad följer myndigheternas rekommendationer och hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för aktuell information.

Vid symtom

Ditt barn ska vara hemma om hen är sjuk. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta.

Vid konstaterad covid-19

Alla i ert hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Uppdaterad