Coronaviruset: Närvaro och minskad smittspridning

Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Distansundervisning under vecka 10 på högstadiet

Under vecka 10 kommer elever på de kommunala skolornas högstadier ha distans- eller fjärrundervisning. Det innebär att eleverna i högstadiet ska undervisas i hemmet från 8 mars till 12 mars.

Orsaken är rekommendationen från region Stockholms smittskyddsläkare, som ser sportlovet vecka 9 som en möjlig risk för ökad smittspridning.

De fristående grundskolorna kan ha andra lösningar för högstadiet, kontakta din skola om du vill veta mer om vad som gäller just där.

Elever i högstadiet kan undervisas på distans under vårterminen

Varje kommunal grundskola gör en bedömning tillsammans med utbildningsförvaltningens grundskolechefer. Man fattar ett gemensamt beslut om undervisning på distans, när närundervisning inte är möjlig. Skolan har då redan gjort anpassningar i till exempel schema och användning av tillfälliga lokaler. Rektorer och grundskolechefer tar bland annat hänsyn till hur trängsel eventuellt uppstår i lokaler och om elever reser kommunalt till skolan. 

På din skola

Du som är vårdnadshavare till en elev i högstadiet informeras av skolan. Om du är vårdnadshavare till en elev på en fristående grundskola, kontakta ditt barns skola för besked.

Något generellt beslut om att övergå till distansundervisning på alla skolor i Stockholms stad finns inte. Skolorna gör på olika sätt.

Bakgrund

Regeringen har fattat beslut som gör det möjligt för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet. Syftet är att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Förändringen gäller från den 11 januari. Stockholms skolborgarråd Isabel Smedberg – Palmqvist, har fattat ett beslut som gör det möjligt för de kommunala grundskolorna i Stockholm att övergå till distansundervisning. 

Munskydd inte obligatoriskt i grundskolan

Region Stockholm rekommenderar att allmänheten använder engångsmunskydd i situationer där man inomhus inte kan undvika nära kontakt med andra. Denna rekommendation gäller inte grundskolan. I grundskolan rekommenderas munskydd endast i specifika situationer för vuxna om de inte kan hålla avstånd under en längre tid. Generell användning av munskydd rekommenderas inte i skolmiljön.

När ska mitt barn vara hemma?

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset. Stockholms stad följer myndigheternas rekommendationer och hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för aktuell information.

Vid symtom

Ditt barn ska vara hemma om hen är sjuk eller om någon i ert hushåll har symtom som kan vara covid-19. Detta enligt Region Stockholms nya regionala riktlinjer. Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta.

Se bilagan Regionala rekommendationer Stockholm 2021-03-23 (PDF) på Region Stockholms webbplats.

Vid konstaterad covid-19

Alla i ert hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Andra språk

Coronavirus: Attendance and reduced spread of infection  

Published: (1/03/2021) 

Stockholm City Council carefully follows the development of Covid-19 and the decisions of the Department of Health.

Distance teaching between 8 and 14 March for compulsory school pupils

Starting on 8 March, pupils who attend the municipality’s compulsory schools will receive remote (distance) education. This means that pupils in grades 7 to 9 will be taught from home between 8 and 12 March.

This is following recommendations from Stockholm’s infectious disease doctor who believes that the February half-term holiday between 1 and 7 March may risk increasing the spread of coronavirus.

Free schools may have other solutions in place for their pupils. Contact your school to find out more about what applies.

Pupils in grades 7 to 9 may be taught via distance during the spring term

Each municipal compulsory school makes an assessment together with the education department’s compulsory school superintendents. In cases where it is not feasible to have face-to-face learning, a joint decision is taken on remote learning. This is done after the school has made appropriate adjustments regarding, for example, schedules and use of temporary premises. Head teachers and compulsory school superintendents take into account various factors, such as how premises may become crowded and whether students take public transport to school.

At your school
If you are the parent or guardian of a secondary school student, the school will give you the relevant information. If your child is a student at an independent school, contact your child's school for information.

No general decision has been taken for all schools in the City of Stockholm to switch to remote learning. This varies from school to school.

Background
The Swedish government has taken a decision that enables lower secondary school students to be offered remote or distance learning. The purpose is to prevent crowding in schools and on public transport. The change comes into force on 11 January. The Stockholm Commissioner of Education, Isabel Smedberg-Palmqvist, has taken a decision that enables municipal compulsory schools in Stockholm to switch to remote learning.

Government press release

Face masks are not mandatory in primary and lower secondary schools

Region Stockholm recommends that the general public use single-use face masks in indoor situations where social distancing is not possible. This recommendation does not apply to primary and lower secondary schools. In primary and lower secondary schools, face masks are recommended only for adults and in prolonged situations where it is not possible to maintain social distancing. General use of face masks is not recommended in the school environment.

New regional guidelines for Stockholm county, Region Stockholm’s website

When does my child need to stay home?

We all need to take responsibility for limiting the spread of the virus. The City of Stockholm follows the authorities’ recommendations and refers to the Public Health Agency of Sweden and Region Stockholm for up-to-date information.

In the event of symptoms
Your child must stay home if he/she is sick, or if anyone else in your household has COVID-19 symptoms. This is in accordance with the new regional guidelines issued by Region Stockholm. Common symptoms of COVID-19 include a runny nose, fever and cough.

Please see the attachment Regional recommendations Stockholm 2021-03-23 (PDF), available on Region Stockholm’s website.
New regional guidelines for Stockholm county, Region Stockholm’s website

In the event of a positive COVID-19 test result
Everyone in your household must stay home for a week if anyone in the household tests positive for COVID-19.
If you or anyone in your family is ill, the website of the Public Health Agency of Sweden

فيروس كورونا: الحضور والتقليل من انتشار العدوى

تتابع مدينة ستوكهولم عن كثب التطورات المتعلقة بفيروس كورونا كما تتابع تقييمات وكالة الصحة العامة السويدية.

التعليم عن بُعد خلال الاسبوع العاشر (10) في المرحلة العليا من المدرسة الأساسية

خلال الاسبوع 10 سيتّم تدريس تلاميذ المرحلة العليا من المدرسة الأساسية التابعة للبلدية عن بُعد distansundervisning أو بواسطة التعليم الإلكتروني المتزامن fjärrundervisning. ويعني هذا أنّ التلاميذ سوف يتّم تدريسهم في منازلهم ابتداءً من 8 آذار/مارس الى 12 آذار/مارس.

ويعود السبب الى توصيات أطباء الحماية من العدوى في اقليم ستوكهولم، والذين يرون أن أسبوع إجازة الرياضة في الأسبوع التاسع (9) تُمّثل خطراً محتملاً لزيادة خطر انتشار العدوى.

قد يكون لدى المدارس الابتدائية الحرّة (الأهلية) حلول أخرى للمرحلة العليا الأساسية، لهذا اتصل بمدرستك إذا كنت ترغب بمعرفة المزيد حول ما يسري هناك على وجه الخصوص.

توصيات اقليمية جديدة، الموقع الإلكتروني لإقليم ستوكهولم

قد يتّم تعليم تلاميذ المرحلة العليا من المدرسة الابتدائية عن بُعد خلال فصل الربيع الدراسي.

تقوم كلّ مدرسة تابعة للبلدية بإجراء دراسة تقييم سوية مع رؤوساء إدارات المدارس الأساسية. ثمّ يتّم اصدار قرار مشترك حول التعلّم عن بُعد، عندما يكون التعليم المباشر (حيث يوجد المعلمون والتلاميذ في نفس المكان) غير ممكن. وتكون المدرسة في ذلك الحين قد قامت بإجراء تعديلات مثلاً في جدول الدروس (جدول الحصص) واستعمال المباني المؤقتة. مديرو المدارس ورؤوساء ادارات التعليم الأساسي يأخذون أحياناً في الحسبان على سبيل المثال لا الحصر كيفية نشوء الازدحام في المباني وما إذا كان التلاميذ يركبون وسائل النقل التابعة للبلدية عند ذهابهم الى المدرسة.

في مدرستك
إذا كنت ولياً لأمر تلميذ/تلميذة في المرحلة العليا من المدرسة الأساسية فستقوم المدرسة بتبليغك. أما إذا كنت ولياً لأمر تلميذ/تلميذة في مدرسة حرّة (مدرسة أهلية) فاتصل بمدرسة طفلك للحصول على معلومات.

لا يوجد قرار عام بالانتقال إلى التعلمّ عن بُعد في جميع مدارس مدينة ستوكهولم. ذلك أنّ المدارس تعمل بطرق مختلفة.

خلفية
اتخذت الحكومة قرارات تجعل من الممكن للمدارس الأساسية استخدام استعمال التعليم الالكتروني المتزامن Fjärrundervisning والتعليم الالكتروني غير المتزامن Distansundervisning في المرحلة العليا من المدرسة الأساسية. والغرض من ذلك هو تجنّب الازدحام في مباني المدارس أو في وسائل النقل العام. يبدأ هذا التغيير بالنفاذ من 11 كانون الثاني/يناير. اتخذت مستشارة البلدية لشؤون المدارس في ستوكهولم إيزابيل سميدبيري - بالمكفيست قرارًا يجعل من الممكن للمدارس الأساسية التابعة لبلدية ستوكهولم التحول إلى التعليم عن بعد.

البيان الصحفي للحكومة

كمامة الوجه الواقية ليست الزامية في المدرسة الأساسية

يوصي اقليم ستوكهولم بأن يستخدم عامة الشعب كمامات الوجه الواقية التي تُستعمل لمرّة واحدة في المواقف التي لا يمكن فيها تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين داخل المنزل. إنّ هذه التوصية لا تنطبق على المدرسة الأساسية. إذ يوصى في المدرسة الأساسية بحماية الفمّ فقط في مواقف محدّدة للبالغين إذا لم يتمكنوا من الحفاظ على مسافة بينهم لوقت طويل. ولا يُوصى بالاستخدام العام لكمامات الوجه الواقية في بيئة المدرسة.

المبادئ التوجيهية الإقليمية الجديدة لمحافظة ستوكهولم، الموقع الألكتروني لاقليم ستوكهولم

متى يجب أن يبقى ون طفلي في المنزل؟

إننّا بحاجة لتحمل المسؤولية المشتركة للحدّ من انتشار الفيروس. وتتبع مدينة ستوكهولم توصيات السلطات المختصة وتحيل الاستفسارات إلى سلطة الصحة العامة واقليم ستوكهولم للحصول على المعلومات الحالية.

عند ظهور أعراض
يجب أن يكون طفلك في المنزل إذا كان مريضًا أو إذا كان أحد أفراد أسرتك يعاني من أعراض قد تكون كوفيد-19. ويتوافق هذا مع المبادئ التوجيهية الإقليمية الجديدة لاقليم ستوكهولم. إنّ الأعراض الشائعة لـكوفيد-19 هي سيلان الأنف والحمى والسعال.

لطفًا أنظر ملحق التوصيات الأقليمية ستوكهولم Regionala rekommendationer Stockholm 2021-02-23 ملف PDF في الموقع الالكتروني لإقليم ستوكهولم

المبادئ التوجيهية الإقليمية الجديدة لمحافظة ستوكهولم، الموقع الألكتروني لاقليم ستوكهولم

عند التحقّق من الإصابة بكوفيد-19
يجب أن يبقى جميع أفراد أسرتك في المنزل لمدّة اسبوع إذا تمّ التأكد من إصابة أحد أفراد الأسرة بكوفيد-19.

في حال أصبت أنت أو أحد أفراد الأسرة بالمرض، الموقع الألكتروني لسلطة الصحة العامة

Fayraska Korona: Joogitaanka/Isa soo xaadirinta iyo yaraynta faafidda cudurka

Degmada Stockholm waxay raaceysaa qiimeynta iyo talobixinta ay Hay’adda Caafimaadka Dadweynaha (Folkhälsomyndighetens) soo jeedineyso si loogu yareeyo faafitaanka cudurka.

Waxbarashada masaafada fog laga qaato ee todobaadka 10 dugsiga hoose dhexe qeybtiisa sare

Inta lagu jiro todobaadka 10 ayaa ardeyda dhigata dugsiga hoose dhexe qeybtiisa sare ee kamuunku ay tahay inay qaataan waxbarashda masaafada iyo meesha fog laga qaato. Waxay taasi micnaheedu tahay in ardeyda ku jirta dugsiga hoose dhexe qeybtiisa sare ay guriga wax ku dhigtaan laga bilaabo 8 ilaa 12 maarso.

Sababta taas loo sameynayaa waxa weeye talobimaha ka socda waaxda xakameynta infegshanka ee gobolka Stockholm, kuwaas oo fasaxa isboortiga ee todobaadka 9 u arka inuu yahay khatar keeni karta inuu infegshanku faafo.

Dugsiyada hoose dhexe ee madaxa bannaan ayaa si kale wax ugu xalin kara dugsiyada hoose dhexe qeybtooda sare, dugsigaaga la xiriir haddii aad rabto inaad ogaato wax halkaas ka shaqeynaaya.

Ardayda dugsiga hoose dhexe qeybtiisa sare dhigata ayaa xilliga guga waxbarashada ka qaadan karta masaafad fog

Dugsi hoose dhexe kasta oo degmadu/kamuunku leeyahay waxa uu qiimeyn wadajir ula sameyn doonaa maamulka waxbarashada qeybtiisa maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe. Waxa la gaarayaa go'aan wadajir ah oo waxbarashada masaafada fog ku saabsan, marka waxbarashada meesha dhow la joogo aanay suurtogal ahayn. Dugsiga ayaa markaa sameeyey wixii ku talogal ah tusaale ahaan, jedwalka iyo isticmaalida lookaalada/goobo ku meel gaarka ah. Maamulayaasha iyo hogaamiyayaasha dugsiyada hoose dhexe waxa waxyaalaha ay tixgeliyaan ka mid ah sida ay saxmada/ciriiriga badani ugu imanaaneyo lookaalada/goobaha dhexdooda iyo haddii ay ardaydu kamuunka dhexdiisa dugsiga ugaga yimaadaan.

Adiga dugsigaaga
Dadka waalidka u ah arday dhigta dugsiga hoose dhexe qeybtiisa sare ayuu dugsigu ku soo wargalin doonaa. Haddii aad tahay masuulka/daryeelaha ardey digta dugsi hoose oo madaxa banaan, waa inaad wixii macluumaad ah dugsigaaga kala xiriirtaa.

Wax go'aan guud ah oo ku saabsan in waxbarashada masaafada fog ee dhamaan dugsiyada magaalada Stockholm loo wareego ayaan jirin. Dugsiyadu waxay sameynayaan waxyaabo kala duduwan.

Gogoldhig
Waxay xukuumadu gaartay go'aan kaas oo dugsiyada hoose dhexe u suurtogalinaaya inay dugsiga hoose dhexe qeybtiisa sare u isticmaalaan waxbarashada meesha ama masaafada fog laga qaato. Ujeedadu waxa weeye in laga fogaado saxmada/ciriiriga badan ee lookaalada/goobaha dugsiga ama gaadiidka dadweynaha dhexdiisa ka dhacaaya. Isbedelku waxa uu shaqeyn doonaa laga bilaabo 11-ka Janaayo. Madaxa dugsiyada ee maamulka magaalada Stockholm Isabel Smedberg - Palmqvist, ayaa waxay gaadhay go'aan dugsiyada hoose/dhexe ee Stockholm u suurtogalinaaya inay waxbarashada masaafada fog u wareegaan.

War saxaafadeedka xukuumada

Af dhowre/af gashi ayaan dugsiga dhexe ku qasab ahayn

Waxa uu Region Stockholm soo jeedinayaa in bulshadu isticmaasho af dhore/af gashiga halka mar la xirto marka lagu jiro xaaladaha gudaha guriga ah ee aan laga fogaan karin xiriirka dadka kale. Talobixintan ma khusayso dugsiga hoose dhexe. Waxa af dhowre/af gashi dugsiga dhexe dhexdiisa la soo jeedinayaa kaliya xaaladaha gaarka ah ee dadka waaweyn haddii aanay masaafad u jirsan karin muddo dheer. Isticmaalka guud ee af dhowre/af gashi waxa looma soo jeedinaayo bey'ada dugsiga.

Goorma ayuu ilmaheygu guriga joogi doonaa?

Waxaynu u baahan nahay inaynu wadajir mas'uuliyad u qaadno si loogu yareeyo faafitaanka fayruska. Waxay magaalada Stockholm raaceysaa talobixinta dawlada waxayna kuu soo jeedinaysa inaad Folkhälsomyndigheten iyo Region Stockholm kala socoto wixii macluumaad jira/hadda taagan.

Haddii calaamado jiraan
Waa inuu ilmahaagu guriga joogaa haddii uu xanuunsanaayo ama haddii uu jiro qof qoyskiina ka tirsan oo leh calaamado laga yaabo inay noqon karaan covid-19. Taasi waa sida waafaqsan tilmaamaha cusub ee gobolka Region Stockholm. Calaamadaha uu covid-19 caadi ahaan leeyehay waa sida duuf, qandho iyo qufac.

ویروس کرونا: حضور در دبستان‌ها و کاهش شیوع آلودگی

شهرداری استکهلم بدقت تحولات مربوط به ویروس کرونا و ارزیابی‌های اداره بهداشت عمومی سوئد را دنبال می‌کند.

تدریس از راه دور طی هفته ٠١ برای دوره راهنمایی (کالس ٧ تا ٩)

طی هفته ٠١ تدریس برای دانشآموزان مدارس کمونی دوره راهنمایی بصورت از راه دور و یا تدریس همزمان از راه دور انجام خواهد گرفت. این امر بمعنای آن است که تدریس به دانشاموزان دوره راهنمایی از ٨ مارس تا ٢١ مارس در خانه انجام
خواهد گرفت.

دلیل آن توصیههای پزشکان محافظت از شیوع بیماری در منطقه بهداری استکهلم میباشد که تعطیالت Sportlov در هفته ٩ را
بعنوان خطری برای افزایش انتشار آلودگی میبینند.

مدارس ابتدائی آزاد ممکن است راه حلهای دیگری برای دوره راهنمایی داشته باشند، با مدرسه خود تماس بگیرید تا از مقرراتی
که در همانجا معتبر است آگاه شوید.

توصیههای منطقهای جدید، وبسایت منطقه بهداری استکهلم

ممکن است تدریس به دانشآموزان دوره راهنمایی در ترم بهاره بصورت از راه دور
انجام شود

هر مدرسه ابتدایی کمونی، همراه با روسای بخش أمور مدارس ابتدایی در اداره آموزش کمون، یک ارزیابی در این مورد انجام می‌دهد. هنگامی که آموزش حضوری امکان پذیر نباشد آنها تصمیمی مشترک برای تدریس از راه دور می‌گیرند. در اینصورت مدارس، أمور مربوطه بعنوان نمونه جدول درسی و استفاده از مکان‌های آموزشی موقت را، از قبل مطابقت داده‌اند. مدیران و روسای مدارس ابتدایی از جمله باید ازدحام احتمالی که در این مکان‌های آموزشی بوجود می‌آید و اینکه آیا دانش‌آموزان برای آمدن به مدرسه از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنند یا نه، را مورد توجه قرار دهند.

در مدرسه شما
به شمایی که سرپرست دانش‌آموزی در دوره راهنمایی می‌باشید، از طرف مدرسه اطلاع‌رسانی خواهد شد. اگر سرپرست دانش‌آموزی هستید که به یک مدرسه ابتدایی آزاد درس می‌خواند، جهت اطلاع از تصمیمات با مدرسه فرزند خود تماس بگیرید.

هیچ تصمیم عمومی جهت ارائه تدریس بصورت از راه دور برای همه مدارس شهر استکهلم گرفته نشده است. مدارس به
روش‌های متفاوتی عمل خواهند نمود.

پیشینه
دولت تصمیمی گرفته که برپایه آن امکان تدریس از راه دور و تدریس از راه دور بصورت همزمان در مدارس ابتدایی در دوره راهنمایی فراهم شده است. هدف آن است که از بوجود آمدن ازدحام در مکان‌های متعلق به مدارس و یا در وسایل نقلیه عمومی خودداری شود. این تغییر از ١١ ژانویه اعتبار یافته است. رئیس شورای مدیریت مدارس شهر استکهلم، ایزابل اسمدبری پالمکویست، تصمیمی گرفته که بر مبنای آن این امکان برای مدارس ابتدایی کمونی استکهلم فراهم شده است که از روش تدریس از راه دور استفاده نمایند.

پیام مطبوعاتی دولت سوئد

ماسک دهان و بینی در مدارس ابتدائی اجباری نیست

سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم توصیه می‌کند که عموم مردم در موقعیت‌‌هایی که در محیط‌های بسته امکان خودداری از تماس نزدیک با دیگران وجود ندارد از ماسک‌های یکبار مصرف استفاده نمایند. این توصیه در مورد مدارس ابتدائی صدق نمی‌کند. در مدارس ابتدائی ‌توصیه می‌شود که بزرگسالان تنها در شرایطی معین که امکان رعایت فاصله در زمانی طولانی میسر نیست، از ماسک دهان و بینی استفاده نمایند. استفاده عمومی از ماسک در محیط مدرسه توصیه نمی‌شود.

موازین جدید منطقه‌ای برای استان استکهلم، وبسایت سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم

چه زمانی فرزند من باید در خانه باشد؟

ما باید بطور مشترک برای کاهش شیوع ویروس مسئولیت بپذیریم. شهرداری استکهلم از توصیه‌های سازمان‌های دولتی پیروی می‌کند و برای دریافت آخرین اطلاعات افراد را به سازمان‌ بهداشت عمومی سوئد و سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم ارجاع می‌دهد.

در هنگام داشتن نشانه‌های بیماری
فرزند شما باید در خانه بماند اگر بیمار است یا فردی در خانوار شما نشانه‌های بیماری دارد که ممکن است covid-19 باشد. این امر در مطابقت با ‌موازین جدید سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم می‌باشد. نشانه‌های معمول covid-19 عبارتند از: آبریزش بینی، تب و سرفه.

در وبسایت سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم، ضمیمه توصیه‌های منطقه‌ای در استکهلم، ٢٣ مارس ٢٠٢١ (را بصورت پی.دی.اف) مشاهده نمایید.

موازین جدید منطقه‌ای برای استان استکهلم، وبسایت سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم

در صورت تایید ابتلا به covid-19
اگر فردی در خانوار مورد تایید شده ابتلا به covid-19 داشته باشد، باید همه افراد خانوار شما بمدت یکهفته در منزل بمانند.

اگر شما و یا فردی در خانواده بیمار شده‌است، وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد

Uppdaterad