Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform för elever som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Undervisningen är anpassad till elevens behov och förutsättningar.

Flera grundskolor i Stockholm har grundsärskoleklasser. I stadens kommunala skolor är dessa klasser en del av respektive grundskola. Några fristående skolor har enbart elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner.

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Undervisningen är anpassad för ditt barns behov och förutsättningar.

Här går elever som har en utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna klara grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, på grund av en hjärnskada, kan gå i grundsärskolan.

Skolverket har gett ut en broschyr om grundsärskola som bland annat beskriver vem som kan gå i grundsärskolan och hur det påverkar ditt barns framtid.

Innan ditt barn börjar i grundsärskolan

Utbildningsnämnden i Stockholms stad prövar om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola. För att kunna göra denna prövning behöver Stockholms stad ett samtycke (tillstånd) från dig som är vårdnadshavare, samt fyra bedömningar: 

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande (omdöme).

Bedömningarna och ditt samtycke skickas in av skolan eller förskolan till utbildningsförvaltningen, i diskussion med dig som vårdnadshavare. Du ska även ha lämnat ditt medgivande till mottagande i grundsärskola.

Grundsärskola i annan kommun 

Vill du att ditt barn ska gå i en annan kommuns grundsärskola ska du kontakta rektorn på den aktuella skolan. Rektorn i den andra kommunens grundsärskola kontaktar och informerar sedan utbildningsförvaltningen om ditt barn antas vid skolan.

Uppdaterad