Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

Grundsärskolan har årskurserna 1–9. Det finns både kommunala och fristående skolor som har grundsärskoleklasser. I stadens kommunala skolor är dessa klasser en del av respektive grundskola. Vissa fristående skolor har enbart grundsärskoleklasser.

Skolverket har gett ut en broschyr om grundsärskola som ger dig mer information, bland annat om läroplan, kursplaner, bedömning och betyg.

Innan ditt barn börjar i grundsärskolan

Utbildningsnämnden i Stockholms stad prövar om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola. För att kunna göra denna prövning behövs fyra bedömningar

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt bedömning.

Bedömningarna görs med ditt godkännande och du ska även ha lämnat ditt medgivande till mottagande i grundsärskola.

Uppdaterad