Öppna hus på kommunala grundskolor

Många kommunala grundskolor i Stockholms stad ordnar öppet hus för elever och vårdnadshavare. Dessa kan ske både digitalt och fysiskt.

Öppna hus på skolorna genomförs smittsäkert med möjlighet till avstånd och olika programpunkter. Besökare behöver inte visa covidpass.

Uppdaterad