Mottagen i grundsärskola (anpassad grundskola)

Det är du som bestämmer och ger ditt godkännande till att ansöka om ett mottagande i grundsärskola för ditt barn. Grundsärskolan finns för årskurserna 1–9. I förskoleklass kan skolan göra anpassningar om ditt barn har särskilda behov.

Grundsärskolan finns för årskurserna 1–9. Ett mottagande innebär att eleven får läsa och bedömas utifrån grundsärskolans läroplan.

Inför förskoleklass kan du ansöka om ett preliminärt mottagande. Förskolan gör då en pedagogisk beskrivning. Beskrivningen och ett utlåtande från psykolog eller läkare som bekräftar intellektuell funktionsnedsättning, skickas till utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Att bli mottagen i grundsärskola

För att bli mottagen i grundsärskolan krävs fyra utredningar

  • en psykologisk
  • en pedagogisk
  • en medicinsk
  • en social.

Utifrån resultatet av dessa utredningar bedöms om ditt barn har behov av anpassat stöd. Ditt barn kan då få bli mottaget och läsa enligt grundsärskolans läroplan. 

Anpassad grundskola

Från och med 2 juli 2023 byter skolformen namn till Anpassad grundskola.

Söka skola

Det finns kommunala och fristående skolor med klasser för elever mottagna i grundsärskolan från årskurs 1. I de kommunala skolorna är dessa klasser en del av respektive grundskola. Ditt barn kan också integreras i en grundskoleklass. Vissa fristående skolor har enbart grundsärskoleklasser.

Har du frågor?

Har du frågor kontaktar du i första hand rektor på ditt barns förskola eller skola.

Uppdaterad