Mottagen i grundsärskola (anpassad grundskola)

Det är du som bestämmer och ger ditt godkännande till att ansöka om ett mottagande i grundsärskola för ditt barn. Grundsärskolan finns för årskurserna 1–9.

Ett mottagande innebär att eleven får läsa och bedömas utifrån grundsärskolans läroplan. Grundsärskolan finns för årskurserna 1–9.

Ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada kan tas emot i grundsärskolan. Barnet har då bedömts inte ha förutsättningar att uppfylla de kriterier för bland annat betyg som gäller för grundskolan.

Att bli mottagen i grundsärskola

För att bli mottagen i grundsärskolan behövs fyra bedömningar,  

  • en psykologisk
  • en pedagogisk
  • en medicinsk
  • en social.

Dessutom krävs ett medgivande från samtliga vårdnadshavare.

Det är barnets hemkommun som sedan tar ett beslut om ett mottagande utifrån resultatet av dessa bedömningar.

Anpassad grundskola

Från och med 2 juli 2023 byter skolformen namn till Anpassad grundskola.

Söka skola

Det finns kommunala och fristående skolor med klasser för elever mottagna i grundsärskolan från årskurs 1. I de kommunala skolorna är dessa klasser en del av respektive grundskola. Ditt barn kan också integreras i en grundskoleklass men läsa och bedömas utifrån grundsärskolans kursplaner. Vissa fristående skolor har enbart grundsärskoleklasser.

Har du frågor?

Har du frågor kontaktar du i första hand rektor på ditt barns förskola eller skola.

Uppdaterad