Pyssel på temat rymden och planeter

Nybohovsskolans fritidsklubb

Nybohovsbacken 43

På Nybohovsskolan finns det en mellanstadieverksamhet, Klubben. Klubben är en öppen fritidsverksamhet för elever som går i årskurs 4-6. Vi ligger i rymliga lokaler i anslutning till skolans bibliotek.

Fakta

Typ av service
Fritidsklubb
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Vag gör eleverna på klubben?

Eleverna som går på Klubben äter mellanmål i matsalen efter lektionerna. På klubben kan eleverna:

 • Umgås med kompisar
 • Spela spel
 • Spela pingis
 • Pyssla
 • Skapa
 • Läsa
 • Göra läxor.

Våra möjligheter till kreativa eftermiddagar är oändliga på Klubben.

Om verksamheten

Eleverna på Klubben kommer överens med sina föräldrar om vilka dagar som eleven skall vara på Klubben och vilka tider som gäller för dem.

Verksamheten är även öppen på lov- och studiedagar.

Mål, syfte och organisation

 • Klubbens mål är att ge eleverna trygghet på eftermiddagarna.
 • Verksamheten och aktiviteterna ska syfta till att lära eleverna att ta ansvar, visa respekt för olikheter och hänsyn till varandra.
 • Under mellanstadieverksamheten gäller samma rutiner och riktlinjer för elevers trygghet som gäller under skoltiden.
 • Vår personal som arbetar på klubben ingår i arbetslag 4-6 tillsammans med de lärare som eleverna har.
 • Detta bidrar till ökad trygghet genom att skolan och pedagogerna kan se och följa upp vad som sker runtom eleverna under hela dagen.

Hitta hit

Uppdaterad