Skolbyggnad

Kungsholmens grundskola, grundsärskolan, 1-9

S:t Göransgatan 73

Kungsholmens grundskola är en skola att längta till. Det är en F–9-skola belägen mitt på Kungsholmen med fantastiska renoverade lokaler. Skolan har totalt cirka 1200 elever med 45 grundskoleklasser och tre grundsärskoleklasser.

Fakta

Typ av service
Grundsärskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://kungsholmensgrundskola.stockholm.se/grundsarskola/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Moderna lokaler

Kungsholmens grundskola är en skola att längta till. Det finns en kontinuerligt arbete för att öka elevernas upplevelse av trygghet på skolan eftersom trygga barn lär sig bäst. Skolan utför interna enkäter varje läsår för att följa upp arbetet och se över insatserna. Kungsholmens grundskola är en F–9 skola med en grundsärskola på Kungsholmen i centrala Stockholm. Skolan består av två byggnader en för årskurs F–6 på Sankt Göransgatan 73 och en för årskurs 7–9 Kellgrensgatan 4. Byggnaden för årskurs F–6 på Sankt Göransgatan 73 består av ett A-hus som totalrenoverades mellan åren 2014–2016 och ett B-hus som byggdes till mellan åren 2016–2017. De två byggnaderna utgör tillsammans cirka 18 000 kvadratmeter.

Personalstyrkan för hela Kungsholmens grundskola F–9 består av cirka 170 medarbetare.

Det finns två skolbyggnader dels årskurs F–6 på Sankt Göransgatan 73 och dels årskurs 7–9 på Kellgrensgatan 4. Grundsärklassernas årskurs F–9 har sin verksamhet på Sankt Göransgatan 73. För årskurs F–3 finns det en fritidsverksamhet, för årskurs 4–6 finns det en fritidsklubb och för grundsärskolan årskurs 7–9 finns det möjlighet att ansöka om korttidstillsyn (KTT).

Skolan består av horisontella arbetslag med en arbetslagsledare för varje årskurs samt grundsärskolan och elevhälsan. Det finns fritidssamordnare för fritidshemmet årskurs F–3. Elevhälsoteamets olika professioner arbetar nära arbetslagen för att se över behovet av anpassningar i lärmiljön, planera vidare insatser vid behov och ser kontinuerligt över trygghetsarbetet. Skolans systematiska kvalitetsarbete säkerställs av att det även finns en undervisningsgrupp (UG) som aktivt arbetar med övergripande undervisningsfrågor och en digital utvecklingsgrupp (DUG).

Skolans inre organisation

Kungsholmens grundskola har 45 grundskoleklasser från årskurs F–9. Skolan har 100 procent behöriga lärare som arbetar i horisontella arbetslag och vertikala ämneslag.

Kungsholmens grundsärskola har tre grundsärklasser och är en verksamhet för årskurs 1–9 med förberedande förskoleklass, som har sin verksamhet på Sankt Göransgatan 73. Grundsärskolan är en verksamhet för elever som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och vårdnadshavare kan ansöka om plats efter att ha erhållit beslut om mottagande i grundsärskolan. Elever som är mottagna i grundsärskolan och går i årskurs 7–9 erbjuds korttidstillsyn (KTT), vårdnadshavaren ansöker om detta hos biståndshandläggare.

Måltider

Skolköket är i egen regi med varierade maträtter och minst 50 procent ekologiskt. Kungsholmens grundskolas skolkök är i egen regi och därmed den fulla friheten att kunna formulera måltidsmenyer som tilltalar eleverna, och samtidigt följa Livsmedelsverkets riktlinjer och Stockholms stads mål. Det är minst 50 procent ekologiska råvaror. Skolköket tillagar mat för skolans 1200 elever och 170 medarbetare varje dag.

Hitta hit

Uppdaterad