Skolbyggnaden och skolgården

Loviselundsskolans grundsärskola, 1–5

Beata Sparres gränd 16

Loviselundsskolans grundsärskola är en mångkulturell F-5 skola med cirka 25 elever. Vi har elever som läser ämnesområden och ämnen. Verksamheten omfattar grundsärskola årskurs 1-5, fritidshem samt fritidsklubb.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundsärskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
1–5
Organisationsform
Kommunal

Grundsärskolan har under höstterminen 2019 25 elever från förskoleklass till och med skolår 5. Eleverna är indelade i tre grupper efter ålder och behov.

Grundsärskolan är belägen i grundskolans lokaler med bra kommunikationer och närhet till naturområden och idrottsanläggningar. Grundsärskolans verksamhet bedrivs i två olika byggnader och två skolgårdar samt närliggande grönytor som erbjuder möjligheter till omväxlande uteaktiviteter.

Mål och Vision

Vi vill vara den absolut bästa skolan för just våra elever!

Alla i Loviselundsskolans grundsärskolan skall ges möjlighet att:

 • Få ta ansvar
 • Lyckas i sitt arbete
 • Öka sina kunskaper
 • Känna trygghet och arbetsglädje

Vi upplever Loviselundsskolans mångkulturella profil som en berikande framgångsfaktor. I vår verksamhet möts olika traditioner och trosuppfattningar och det är sällan som konflikter uppstår på grund av dessa. Tvärtom ger det upphov till många samtal som ger eleverna kunskap, en kunskap som ger trygghet.

En viktig målsättning för oss är att eleverna och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga med vår verksamhet.

Vi har även som målsättning att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och uppnå de nationella målen för grundsärskolan.

Genom ett omväxlande arbetssätt vill vi lyfta fram elevernas olika förmågor och ge dem möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt. Vi vill att våra elever ska utmanas på ett positivt sätt och ha roligt i skolan.

Loviselundsskolans grundsärskola ska vara en skola att trivas i, både för små och stora.

Grundsärskola

Läsåret 19/20 är grundsärskoleeleverna från årskurs 2 till årskurs 5 indelade i två grupper utifrån deras individuella behov. I de olika grupperna arbetar totalt 13 pedagoger.

Skolan skall ge eleverna goda kunskaper och färdigheter, så att de kommer att klara grundsärskolans uppsatta mål. Vi vill ge våra elever verktyg så att de upptäcker, utvecklar och nyttjar sina egna resurser på bästa sätt. Exempel på styrdokument: LSär11, skollagen, grundskoleförordningen samt Skolverkets allmänna råd. Vi vill erbjuda en grundsärskola som känns begriplig, där eleverna upplever sig kunna påverka sin situation, känner meningsfullhet och ser sammanhang.

Måltider

Skolrestaurangen leds av en kökschef som tillsammans med en kock och två måltidsbiträden dagligen tillagar och serverar god och näringsriktig skollunch samt mellanmål.

Förutom den specialkost som barn med läkarintyg serveras, erbjuds det alltid ett vegetariskt alternativ till lunch. Cirka 30% av inhandlade råvaror är ekologiska.

Övrigt

Alla elever i årskurs 1–6 erbjuds studiestöd i skolans bibliotek, tisdag–torsdag klockan 14.30–16.15.

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad