Nya Elementars grundsärskola, F–9

Bergslagsvägen 80

Nya Elementar ligger i Bromma med naturen runt omkring och nära kommunikationer. Vi har verksamhet för ditt barn från förskoleklass till årskurs 9, både i grund- och grundsärskola.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundsärskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Grundsärskolan på Nya Elementar är uppdelad i låg-, mellan-, och högstadium. Vi har heldagsomsorg som innebär att skola och fritidsverksamhet finns i samma lokaler och att samma personal arbetar med ditt barn genom hela dagen.

Grundsärskolan är en verksamhet för elever som har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vårdnadshavare kan ansöka om plats på Nya Elementars grundsärskola efter att ha fått besked om antagning i grundsärskolan.

Nya Elementar

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Nya Elementar

Lärmiljö

På grundsärskolan har vi individanpassad undervisning enligt grundsärskolans läroplaner. Eleverna läser mot ämnen och mot ämnesområden och undervisningen sker i grupp eller i individuella arbetspass.

Våra lokaler är anpassade efter grundsärskolans behov och finns centralt placerade på Nya Elementar.

Nya Elementar har en väl utbyggd it-struktur med digital interaktivitet i varje klassrum. Alla elever har tillgång till en digital enhet.

Utemiljö

Vi har en stor aktivitetsinriktad och nyutrustad skolgård med organiserad rastverksamhet. Grundsärskolan har en egen bod med material.

Vi utnyttjar också de fina grönområdena runt skolan som lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Åkeshovs idrottsanläggning ligger i direkt anslutning till skolan och används för idrottslektioner

Måltider

På Nya Elementar har vi ett eget tillagningskök som drivs av en extern entreprenör. Köket serverar dagligen tre huvudrätter, varav en vegetarisk och en fiskrätt, tillsammans med en varierad salladsbuffé.

Skolan har två matsalar och vi har förmånen att ha reserverade sittplatser för elever i grundsärskolan.

Fritids

På grundsärskolan fritidsverksamhet möts alla elever för att delta i välplanerade fritidsaktiviteter skapade från elevernas intressen.

Fritidspersonalen följer ditt barn under skoldagen och tar vid när skolan slutar. Vi har en tydlig pedagogisk målbild utifrån fritidshemmet läroplan.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Pedagoger och personal på grundsärskolan är ett stort sammansvetsat lag med bred kompetens. Vi är speciallärare, barnskötare, specialpedagoger och lärare.
 • Personalgruppen har sedan flera år tillbaka agerat som NAV-skola för samtliga grundsärskolor i staden. Vi ger handledning för våra kollegor i grundsärskola och grundskola med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan.
 • Nya Elementar har funnit som skola sedan 1828. Det var då en försöksskola där nya pedagogiska idéer prövades. Vi har fortsatt att sträva efter ständig utveckling och lyckas bra tack vare våra lärares engagemang, nyfikenhet och gedigna kunskaper.
 • 2019 fick vår rektor Mikael Odin den hedersamma utmärkelsen Årets rektor av staden.
 • Raoul Wallenberg var elev på skolan och vi har hedrat hans minne genom att döpa skolans aula till Raoul Wallenbergsalen.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Nya Elementar

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad