Alviksskolan/Ulvsundaskolan

Tranebergsvägen 79

Välkommen till Alviksskolan – här blir eleverna väl rustade inför gymnasieskolan och ett livslångt lärande. Vår gemensamma värdegrund genomsyrar elevernas förhållningssätt till varandra och sin omvärld.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
1 000
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Alviksskolan tar emot elever med hörselnedsättning i våra Hörselklasser. Det är ett särskilt uppdrag i staden, där vi också fungerar som nav för stadens alla frågor vad gäller anpassning och undervisning för elever med hörselnedsättning.

Hörselklassernas verksamhet bedrivs i två specialbyggda hus, som erbjuder en rad tekniska lösningar som minimerar störande ljud, både inne i lokalerna och utifrån.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Alviksskolan har elever i förskoleklass till och med årskurs 9 inklusive hörselklasser. Ulvsundaskolan ligger separat från den större Alviksskolan och är en annexskola med cirka 80 barn i förskoleklass till och med årskurs 3.

Om skolan

Alviksskolan har ett stort elevhälsoteam med fem specialpedagoger, två skolkuratorer, logoped, skolsköterskor, en skolpsykolog och en studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet jobbar aktivt, och i nära dialog med elever och vårdnadshavare, med att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beviljat Alviksskolans ansökan för Erasmusackreditering. Vi är glada och stolta över att, fram till och med 2027, kunna fortsätta samarbetet med våra partnerskapsskolor och organisationer i Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Rumänien, Tyskland med flera, tack vare den beviljade ackrediteringen.

Lärmiljö

Varje enhet bildar en egen liten skola inom den stora. Enheterna präglas av en respektfull och familjär stämning där alla elever blir sedda. Våra pedagoger tar ansvar, ser och vet att ett tryggt klimat där alla trivs ger de bästa förutsättningarna för god inlärning.

Utemiljö

Alviksskolan har en stor skolgård med asfalt, fotbollsplan och lekplatser. Barnen har också tillgång till ett skogsområde som ligger alldeles bakom skolan.

Måltider

Alviksskolan har eget tillagningskök och tillagar dagligen mat till cirka 1 250 personer. Köket eftersträvar en varierad, näringsriktig och ekologisk matsedel efter säsong och årstid. Cirka 80 procent tillagar vi helt från grunden utan tillsatser.

Det dagliga lunchutbudet inkluderar dagens lunch, dagens vegetariska och minst fem olika sallader.

Vi serverar också specialkost till cirka 130 elever.

Fritids

Alviksskolan erbjuder fritidsverksamhet för lågstadiet (inklusive förskoleklass), mellanstadiet samt för hörselklasser.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan har förberedelseklasser/internationella klasser i årskurs 7–9. Elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket går först i någon av våra förberedelseklasser, där de i mindre grupper erbjuds en trygg och överskådlig miljö och en anpassad undervisning i svenska som andraspråk. Vårt mål för dessa elever är att de så snabbt som möjligt ska delta i vanlig undervisning genom ett anpassat stöd och en individuell planering, som utgår från elevens resurser och behov, så att varje elev ges möjlighet att lämna skolan med en godkänd kunskaps- och kompetensnivå.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Alviksskolan

Hitta hit

Uppdaterad