Distra IRS, 7–9

Ringvägen 85

Distra IRS är en resursskola som är till för elever som har omfattande behov av särskilt stöd och extraordinärt stöd. Undervisningen är individanpassad utefter elevens förutsättningar, kunskapsnivå och behov. Skolan har få elever och hög lärartäthet.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
7–9
Antal elever
20
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://www.distraresursskolor.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Eleverna har tillgång till inlästa hjälpmedel, visuellt stöd och kompensatoriska hjälpmedel.

Mentorerna har schemalagda samtal med eleverna minst en gång per vecka. Eleverna och vårdnadshavarna erbjuds också avstämningsmöte varje vecka.

Uppgifterna individanpassas för att eleverna ska kunna nå kunskapskraven och fullgöra sin skolgång.

Ämneskurserna i vår databas finns inlästa så att eleverna både kan läsa och lyssna på skolmaterialet.

Vi erbjuder en-till-en-undervisning även utanför elevtid.

Om skolan

Distra IRS har utformat hela sin undervisning för att tillgodose behoven för elever i behov av extraordinära stödinsatser. Skolan har ett begränsat antal platser för att alla elever ska få ingå i ett litet sammanhang, eftersom en stor skola inte har passat dem tidigare.

Skolans lokal är uppdelad i flera rum. Ditt barn har en egen kontorsplats i ett av rummen, som är avskärmade med ljuddämpande skärmar för att ge eleverna lugn och ro.

Eleverna har sin bärbara dator, böcker och annat skolmaterial på sin plats. Elevplatserna är utformade efter elevernas egna önskemål, till exempel med pärmar och pennskrin samt en anslagstavla där de har sina individuella scheman. Syftet är att de ska känna sig trygga och trivas med den familjära miljön som finns på skolan.

Den fysiska miljön i skolan är utformad med fåtöljer, tavlor och blommor. Eleverna har också tillgång till diverse spel, för att främja den familjära känslan.

Lärartätheten är högre än i en vanlig skola och undervisningen är helt individuell. Eleverna följer sin egen studieplan och får en-till-en undervisning vid behov.

Personalen har veckovisa möten där de går igenom och diskuterar samtliga elever. Där medverkar även kurator, speciallärare och skolsköterska. Vid mötet sker en uppföljning av elevernas studier och där beslutas även hur studierna ska utföras för eleven under veckan och vilken hjälp eleven behöver.

På lunchrasten och vid andra externa studiebesök följer minst två lärare med eleverna, för ökad trivsel och trygghet.

Måltider

Vi går och äter på Åsö Grundskola. Två lärare följer med eleverna, för ökad trygghet och trivsel.

Åsö grundskola har ett tillagningskök, vilket innebär att maten lagas på plats. Vår ambition är att laga så mycket som möjligt från grunden. Vi serverar ett vegetariskt alternativ varje dag och en dag i veckan är helvegetarisk.

Hitta hit

Uppdaterad