Kvickenstorpsskolan, F–5, 7

Kvickensvägen 9

Kvickenstorpsskolan är en skola under uppbyggnad som på sikt är tänkt att bli en skola från förskoleklass till och med årskurs 9. Sedan år 2020 har skolan en grundsärskola från förskoleklass till och med årskurs 2.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–7
Antal elever
175
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 5 och 7

Läsåret 2022–2023 startar skolan högstadium och kommer då att ta emot elever i årskurs 7.

Kvickenstorpsskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Kvickenstorpsskolans grundsärskola

Lärmiljö

Skolan har rymliga skollokaler med tillgång till specialsalar. Det finns en matsal med tillhörande tillagningskök. I ett eget hus finns två idrottshallar.

Skolan kommer att renoveras och byggas till, med preliminär start sommaren 2023. Under denna period kommer skolan att evakueras till tillfälliga lokaler.

Utemiljö

Skolan ligger på gångavstånd från Hökarängens och Farstas tunnelbanestationer. I skolans omgivning finns blandad bostadsbebyggelse och grönområden.

På skolgården har ditt barn tillgång till olika lekredskap och sandlådor och öppna ytor för lek och bollspel.

Skolan har två innergårdar som kan användas för både undervisning och rekreation.

I samband med skolans renovering kommer även utemiljön att anpassas.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök. Vi strävar efter ett hållbarhetstänk och ökad användning av ekologiska råvaror. Vi följer stadens riktlinjer för en varierad och näringsrik kost.

Fritids

Skolans fritidshem är indelad i olika avdelningar. Fritidsklubben samarbetar för närvarande med Skönstaholmsskolans fritidsklubb.

Fritidsverksamheten bygger på det centrala innehållet i läroplanen. Verksamheten sker såväl inomhus som utomhus. Lärandets sociala och demokratiska aspekter beaktas särskilt i fritidshemmets verksamhet.

Ditt barn ges möjlighet att ha inflytande över de aktiviteter som sker på fritidshemmet och fritidsklubben.

Bilder

Övrigt

Kvickenstorpsskolan har en gemensam organisation med Skönstaholmsskolan men är en egen skolenhet med egen verksamhetsplan.

Skönstaholmsskolan renoveras under två år och kommer att stå färdig sommaren 2022. Under tiden har skolan evakuerats till Kvickenstorpsskolans lokaler. Mycket i skolornas verksamheter är gemensamt medan annat är unikt för respektive enhet. Under 2022 kommer skolorna delas organisatoriskt och bli två helt separata skolenheter.

Kvickenstorpsskolan växer successivt och fullt utbyggd kommer skolan ha en kapacitet för cirka 1100 elever.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kvickentorpsskolan

Vi bygger gemenskap där människor och lärande växer

Skolans vision

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad