Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–8
Antal elever
320
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Välkommen till informationsmöte den 25 januari 2023.

Informationsmöte för blivande förskoleklass

Informationsmöte för blivande årskurs 7

Från förskoleklass till och med årskurs 8

Skolan är under uppbyggnad och blir en F-9-skola läsåret 2024-2025.

Kvickenstorpsskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Kvickenstorpsskolans grundsärskola

Lärmiljö

Skolan har rymliga skollokaler med tillgång till specialsalar. Det finns en matsal med tillhörande tillagningskök. I ett eget hus finns två idrottshallar.

Utemiljö

Skolan ligger på gångavstånd från Hökarängens och Farstas tunnelbanestationer. I omgivningen finns blandad bostadsbebyggelse och grönområden.

På skolgården har ditt barn tillgång till olika lekredskap och sandlådor och öppna ytor för lek och bollspel.

Skolan har två innergårdar som används för både undervisning och rekreation.

Måltider

Maten levereras från Eriksdalsskolan kök. Vi strävar efter ett hållbarhetstänk och ökad användning av ekologiska råvaror. Vi följer stadens riktlinjer för en varierad och näringsrik kost.

Fritids

Skolans fritidshem har flera avdelningar.

Fritidsverksamheten bygger på det centrala innehållet i läroplanen. Verksamheten sker såväl inomhus som utomhus. Lärandets sociala och demokratiska aspekter beaktas särskilt i fritidshemmets verksamhet.

Här finns fritidsklubb för ditt barn i mellanstadiet. Ditt barn har inflytande över aktiviteter på fritidshemmet och fritidsklubben.

Elever på högstadiet har uppehållsrum och café.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Höstterminen 2024 flyttar skolan till renoverade och nybyggda lokaler på Torsbygatan, tidigare Hästhagsskolan.

Utbyggd har Kvickenstorpsskolan cirka 800 elever.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kvickentorpsskolan

Vi bygger gemenskap där människor och lärande växer

Skolans vision

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad