Illustration

Lilla Djurgårdsakademien, F–4

Värtans Stationsväg 4

Vi är en fristående, icke-vinstdrivande lågstadieskola i ett unikt stationshus. Vi är en liten skola med 15 elever i varje klass eller årskurs. De som undervisar är erfarna och kompetenta pedagoger. Från hösten 2021 har vi årskurserna F–6.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Östermalm
Årskurser
F–4
Antal elever
75
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://www.lilladjurgardsakademien.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Lilla Djurgårdsakademien är en lågstadieskola i det gamla stationshuset vid Tegeluddsvägen. En helt unik plats och liten oas mitt i Stockholm för nästa generations elever.

Lilla Djurgårdsakademien är en vanlig skola som följer vanlig läroplan, samtidigt är klasserna små med 15 elever i varje klass. Skolan har särskild kompetens inom kärnämnena svenska och matematik för att ge eleverna den grund de behöver för resten av skoltiden.

Måltider

På Lilla Djurgårdsakademien har måltiderna en viktig och särskild betydelse. Vi får våra måltider direkt levererade från en lokal och populär cateringverksamhet. Eleverna äter under lugna former, tillsammans med sina pedagoger och efter lunchen har vi alltid en stilla stund och samling innan eleverna går ut på rast, detta för att alla ska kunna äta i lugn och ro.

Övrigt

Vi arbetar efter en pedagogisk modell särskilt framtagen för elever med dyslexi och dyskalkyli. Det innebär att ämnet svenska är indelat i tre block: läsa, skriva och stava. I matematiken arbetar skolan på samma vis med taluppfattning/räknesätt, rumsuppfattning/mätning och problemlösning.

Undervisningen genomförs i tydliga steg för att säkerställa att eleverna förstår lärandeprocessen och syftet med undervisningen. Viktigt är också att eleverna alltid deltar aktivt i alla delar av undervisningen för att säkerställa att eleverna utvecklas akademiskt.

I svenska fokuserar undervisningen på att utveckla avkodningsstrategier för läsning, ljudfärdigheter, avkodning av ord, läsförståelse och utökade skrivkunskaper. Skolan arbetar även med Lexplore (årskurs 1-4) för att stödja läsning.

Inom matematiken fokuserar undervisningen på att minnas numerisk fakta, göra abstrakt lärande mer konkret, strategier och ramverk för problemlösning samt öka förståelsen för problemformulering vid lästal.

Hitta hit

Uppdaterad