Fyra barn på promenad med ljusblå ryggsäckar med texten Vittra på.

Vittra Telefonplan, F–9

Snickerigatan 4

På Vittra Telefonplan är undervisningen alltid samhällsförankrad och de ämnesövergripande projekten utgår från elevernas intressen. Vi vill att våra elever ska kunna påverka sin utbildning och följa sin egen kunskapsutveckling.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
207
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://vittra.se/telefonplan/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Hos oss känner sig eleverna sedda av pedagogerna och får vara sig själva tack vare vår modiga kultur. Elever som lär känna sig själva som personer förstår också samhället bättre, och vet att de har möjlighet att påverka det.

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Övrigt

Vittra Telefonplan ligger i det som en gång var Ericssons snickeri i Hägersten, nära T-banestationen Telefonplan.

Hitta hit

Uppdaterad