Resa med egen bil

Ditt barn kan ha rätt till att skjutsas med bil om hen inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från skolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjutsen utförs på så sätt att du som vårdnadshavare själv skjutsar ditt barn och får ersättning för detta. Detta kallas självskjutsning.

Ansök om ersättning vid självskjutsning

Kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till ditt barns skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad. Välj den blankett som gäller utifrån läsår.

Läsåret 2020-2021 - Ansökan (pdf, 320 kB, nytt fönster)

Läsåret 2021-2022 - Ansökan (pdf, 270 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

I vissa fall behöver du även bifoga ett läkarintyg till ansökan. Blanketten fylls i av läkare, personal från elevhälsan eller annan personal som kan beskriva ditt barns behov.

Läkarintyg för ansökan om skolskjuts (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Rapportera din självskjutsning

Om du fått beslut om självskjutsning behöver du varje månad rapportera datum för dina resor. Det gör du med blanketten Självskjutsning med egen bil.

Rapportblankett - Självskjutsning med egen bil (pdf, 570 kB, nytt fönster)

För fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun skickar du blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

För kommunala skolor i Stockholms stad skickar du blanketten till din skola.

Uppdaterad