Resa med egen bil

Ditt barn kan ha rätt till att skjutsas med bil om hen inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från skolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjutsen utförs på så sätt att du som vårdnadshavare själv skjutsar ditt barn och får ersättning för detta. Detta kallas självskjutsning.

Ansök om ersättning

Kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till ditt barns skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad.

Ansökan om skolskjuts – fristående skolor/kommunala skolor i annan kommun (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

I vissa fall behöver du även bifoga ett läkarintyg till ansökan. Blanketten fylls i av läkare, personal från elevhälsan eller annan personal som kan beskriva ditt barns behov.

Läkarintyg för ansökan om skolskjuts (pdf, 535 kB, nytt fönster)

Uppdaterad