Resa med egen bil

Ditt barn kan ha rätt till att skjutsas med bil om hen inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från skolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Skolskjutsen utförs på så sätt att du som vårdnadshavare själv skjutsar ditt barn och får ersättning för detta. Detta kallas självskjutsning.

Ansök om ersättning vid självskjutsning

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 221 kB, nytt fönster)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan läsåret 2020–2021 (pdf, 320 kB, nytt fönster)

Ansökan läsåret 2021–2022 (pdf, 270 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Läkarintyg

I vissa fall behöver du bifoga ett läkarintyg till din ansökan. Blanketten fylls i av en läkare, personal från elevhälsan eller annan personal som kan beskriva ditt barns behov.

Läkarintyg för ansökan om skolskjuts (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Rapportera din självskjutsning

Om du fått beslut om självskjutsning behöver du varje månad rapportera datum för dina resor. Det gör du med blanketten Självskjutsning med egen bil.

Rapportblankett – Självskjutsning med egen bil (pdf, 570 kB, nytt fönster)

För fristående skolor och kommunala skolor i annan kommun skickar du blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

För kommunala skolor i Stockholms stad skickar du blanketten till din skola.

Uppdaterad