Resa med skolskjuts till grundskolan

Ditt barn kan ha rätt till att resa med skolskjutsfordon om hen inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från skolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Resor med skolskjutsfordon innebär att ditt barn åker schemalagda resor mellan hem och skola. Resorna sköts av Stockholm stads upphandlade skolskjutsleverantörer.

Ansök om resa med skolskjutsfordon

Kommunal skola i Stockholms stad

Fyll i blanketten och lämna till ditt barns skola:

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Fristående skola eller kommunal skola i annan kommun

Fyll i blanketten och skicka till Stockholms stad.

Läsåret 2020-2021 - Ansökan (pdf, 320 kB, nytt fönster)

Läsåret 2021-2022 - Ansökan (pdf, 270 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

I vissa fall behöver du även bifoga ett läkarintyg till ansökan. Blanketten fylls i av läkare, personal från elevhälsan eller annan personal som kan beskriva ditt barns behov.

Läkarintyg för ansökan om skolskjuts (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Uppdaterad