Olovslundsskolans grundsärskola, F–5/6

Gustav III:s väg 59-61

Visa på karta

Välkommen till Olovslundsskolans grundsärskola. Vi är en verksamhet som är integrerad i Olovslund och Nockebyhovs skolor. Skolan ligger centralt i Bromma med fina utemiljöer i skolans närområde.

Fakta

Typ av service
Grundsärskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/grundsarskola/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

På Olovslundsskolan har vi en grundsärskola med cirka 20 elever från förskoleklass till årskurs 6. Utifrån elevernas behov är några elever integrerade på olika fritidsavdelningar på skolan och några elever har sin fritidsverksamhet integrerade i grundsärskolans lokaler. Där går ibland även elever som inte är mottagna i särskolan men som behöver undervisningen i ett mindre sammanhang.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden eller en kombination av dessa och har till uppgift att ge eleverna en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat främja lärande och stimulera eleverna att utveckla kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande där verksamheten genomsyras av respekt för varje individs individuella behov och förutsättningar med utgångspunkt i elevernas bakgrund tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Hitta hit

Uppdaterad