Att gå i grundskola

Tiden i skolan är en stor del av varje barns liv. Här är några saker som är bra att veta.

Coronaviruset: Närvaro och minskad smittspridning

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömningar. Stadens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna. Friska barn kan gå till förskolan och grundskolan, sjuka barn stannar hemma.

Informationen finns på flera språk.

Skolavslutning 

Skolavslutningen i Stockholms stads grundskolor genomförs utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Varje skola planerar, organiserar och utformar utifrån sina förutsättningar. I Skolplattformen eller på annat sätt, får du och ditt barn meddelande om vilken tidpunkt och vilka riktlinjer som gäller.

Är ditt barn elev på en fristående skola vänder du dig till skolan om planering och genomförande av skolavslutningen.

Frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor.

Skolmåltider och fysisk aktivitet

Hälsa och ungdomsmottagning

Skolhälsovården, elevhälsoteamet och ungdomsmottagningen finns för att ditt barn ska må bra genom hela sin skoltid.

Betyg och bedömning

Särskilt stöd

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det kan finnas fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl till att ditt barn behöver särskilt stöd.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav, på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Undervisningen är anpassad till elevens behov och förutsättningar.

Modersmålsundervisning

Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

Så ansöker du om modersmålsundervisning:

  1. Kontakta ditt barns skola.
  2. Skolan gör en bedömning att ditt barn har rätt att delta.
  3. Skolan anmäler ditt barn till anordnare av modersmålsundervisning.

Minoritetsspråk

Tillhör ditt barn någon av de nationella minoriteterna kan hen läsa minoritetsspråket inom ämnet modersmål. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig om du har frågor.

Inför gymnasiet

Redan när ditt barn går i grundskolan finns det möjlighet till förberedelser för gymnasiet. Prata med studie- och yrkesvägledaren på ditt barns grundskola när du och ditt barn vill veta mer om olika utbildningar och gymnasieskolor. Ditt barn kan få hjälp med att välja program och gymnasieskola. 

Finns det ingen studie- och yrkesvägledare på skolan kan du prata med rektorn.

Utan behörighet inför gymnasiet

Om ditt barn inte är behörigt att söka till gymnasieskolan kan hen gå ett introduktionsprogram och på så vis bli behörig. Prata med studie- och yrkesvägledaren på skolan om möjligheterna med introduktionsprogram.

Både kommunala och fristående gymnasieskolor kan erbjuda introduktionsprogram. De kommunala alternativen presenteras i katalogen Introduktionsprogram 2020/2021.

Stockholms stads introduktionsprogram 2020/2021 (pdf, 4,9 MB)

Försäkring

Barn som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt.

Råkar ditt barn ut för en skada anmäler du skadan till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Erik Försäkrings webbplats. Du betalar ingen självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Uppdaterad