Att gå i grundskola

Tiden i skolan är en stor del av varje barns liv. Här är några saker som är bra att veta.

Inför skolstart hösten 2020

Stockholms stads skolor välkomnar alla elever tillbaka till skolan. När skolan börjar i augusti 2020 pågår coronapandemin fortfarande. Grundskolorna kommer därför att starta höstterminen med samma förhållningsregler som vårterminen avslutades. Skolan kommer att informera dig om vad det innebär för dig och din skolstart.

Information om skolstart kan du också söka på skolplattformen. Försök avlasta lokaltrafiken så mycket det går. Om du kan får gärna cykla eller gå till skolan.

Du som går i fristående skola, vänder dig till skolan för detaljer kring din skolstart.

Frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor.

Skolmåltider och fysisk aktivitet

Hälsa och ungdomsmottagning

Skolhälsovården, elevhälsoteamet och ungdomsmottagningen finns för att ditt barn ska må bra genom hela sin skoltid.

Betyg och bedömning

Särskilt stöd

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det kan finnas fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl till att ditt barn behöver särskilt stöd.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav, på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Undervisningen är anpassad till elevens behov och förutsättningar.

Modersmålsundervisning

Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

Så ansöker du om modersmålsundervisning:

  1. Kontakta ditt barns skola.
  2. Skolan gör en bedömning att ditt barn har rätt att delta.
  3. Skolan anmäler ditt barn till anordnare av modersmålsundervisning.

Minoritetsspråk

Tillhör ditt barn någon av de nationella minoriteterna har hen rätt att läsa minoritetsspråket inom ämnet modersmål. Ditt barn behöver inte använda språket i dagligt umgänge eller ha några tidigare kunskaper i språket.

När du ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken har din skola, oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman, skyldighet att anordna sådan undervisning till ditt barn.

Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig om du har frågor.

Inför gymnasiet

Redan när ditt barn går i grundskolan finns det möjlighet till förberedelser för gymnasiet. Prata med studie- och yrkesvägledaren på ditt barns grundskola när du och ditt barn vill veta mer om olika utbildningar och gymnasieskolor. Ditt barn kan få hjälp med att välja program och gymnasieskola. 

Finns det ingen studie- och yrkesvägledare på skolan kan du prata med rektorn.

Utan behörighet inför gymnasiet

Om ditt barn inte är behörigt att söka till gymnasieskolan kan hen gå ett introduktionsprogram och på så vis bli behörig. Prata med studie- och yrkesvägledaren på skolan om möjligheterna med introduktionsprogram.

Både kommunala och fristående gymnasieskolor kan erbjuda introduktionsprogram. De kommunala alternativen presenteras i katalogen Introduktionsprogram 2020/2021.

Stockholms stads introduktionsprogram 2020/2021 (pdf, 4,9 MB)

Försäkring

Barn som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt.

Råkar ditt barn ut för en skada anmäler du skadan till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Erik Försäkrings webbplats. Du betalar ingen självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Uppdaterad