Att gå i grundskola

Tiden i skolan är en stor del av varje barns liv. Här är några saker som är bra att veta.

Frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor.

Skolmåltider och fysisk aktivitet

Nyttig mat och möjlighet att röra på sig under skoldagen gör att det blir lättare att koncentrera sig i skolan.

Skolmåltider och fysisk aktivitet

Hälsa och ungdomsmottagning

Skolhälsovården, elevhälsoteamet och ungdomsmottagningen finns för att ditt barn ska må bra genom hela sin skoltid.

Betyg och bedömning

Läraren följer och bedömer kontinuerligt ditt barns kunskapsutveckling. I grundskolan får eleverna betyg varje termin från årskurs 6 till 9. Med slutbetyget i årskurs 9 söker man till gymnasiet.

Betyg och bedömning

Särskilt stöd

En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Det kan finnas fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl till att ditt barn behöver särskilt stöd.

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

Modersmål och minoritetsspråk

Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och grundsärskolan från och med förskoleklass.

Språkval inför årskurs 6

I årskurs sex väljer ditt barn att läsa ytterligare ett språk av

  • tyska
  • franska
  • spanska.

I enstaka fall kan det finnas fler språk att välja bland, hör efter med studie- och yrkesvägledare på ditt barns skola.
Ditt barn kan även välja att läsa modersmål som språkval. Det gäller också de nationella minoritetsspråken.

Inför gymnasiet

Redan när ditt barn går i grundskolan finns det möjlighet till förberedelser för gymnasiet. Prata med studie- och yrkesvägledaren på ditt barns grundskola när du och ditt barn vill veta mer om olika utbildningar och gymnasieskolor. Ditt barn kan få hjälp med att välja program och gymnasieskola. 

Finns det ingen studie- och yrkesvägledare på skolan kan du prata med rektorn.

Utan behörighet inför gymnasiet

Om ditt barn inte är behörigt att söka till gymnasieskolan kan hen gå ett introduktionsprogram och på så vis bli behörig. Prata med studie- och yrkesvägledaren på skolan om möjligheterna med introduktionsprogram.

Både kommunala och fristående gymnasieskolor kan erbjuda introduktionsprogram. De kommunala alternativen presenteras i katalogen Introduktionsprogram 2021/2022.

Stockholms stads introduktionsprogram 2021/2022 (pdf, 2,7 MB, nytt fönster)

Försäkring

Barn som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Försäkringen gäller dygnet runt.

Råkar ditt barn ut för en skada anmäler du skadan till försäkringsbolaget. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Erik Försäkrings webbplats. Du betalar ingen självrisk om du behöver använda dig av försäkringen.

Uppdaterad