Synpunkter och klagomål

Du som är vårdnadshavare kan framföra synpunkter. Det kan bidra till utveckling på ditt barns skola.

Inom Stockholms stad är vi angelägna om att stadens grundskolor har hög kvalitet. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Rutinen för att framföra synpunkter är lite olika, beroende på om ditt barn går på en kommunal eller fristående grundskola.

Kommunal grundskola 

1. Kontakta skolan

Om du har synpunkter på händelser eller upplever brister på skolan kontaktar du i första hand närmast berörd personal. Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

Du kan också använda det webbformulär som finns på skolans webbplats.

2. Kontakta Stockholms stads kontaktcenter

Om du har frågor eller synpunkter som du inte kan eller vill ta med skolans personal kan du vända dig till Stockholms stads kontaktcenter. Vid behov skickar de ärendet vidare till Stockholms utbildningsförvaltning som hör av sig till dig.

Kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med skolans och stadens hantering av dina synpunkter, och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla skolor. En tillsynsmyndighet är den kommunala nämnd som utövar tillsynen över miljö- och hälsoskyddet i kommunen.

Fristående grundskola 

1. Kontakta skolan 

Kontakta i första hand personal på skolan när du har synpunkter på händelser och brister på skolan.

2. Kontakta Skolinspektionen 

Kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med skolans och stadens hantering av dina synpunkter, och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla skolor.

Uppdaterad