Guide

Sök skola

I Stockholms stad finns närmare 300 verksamheter att söka. Ansökningsperioden pågår 15 januari–15 februari.

Innan du ansöker

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

 

Du som är vårdnadshavare gör ansökan och ser till att ditt barn kommer till skolan.

Hitta skola

Det finns många grundskolor och grundsärskolor att söka. Därför är det bra att i god tid undersöka vilka skolor du är intresserad av.

Det finns kommunala och fristående skolor. Kommunen ansvarar för de kommunala skolorna. Fristående skolor (friskolor) drivs av en ägare. Ägaren kan till exempel vara en stiftelse eller ett företag. Samtliga skolor är öppna för alla.

Ansök och följ din ansökan

Du söker skola under perioden 15 januari till 15 februari.

Det är viktigt att du gör tre val för att ditt barn i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du önskar. Om du inte gör en ansökan placerar Stockholms stad ditt barn i en skola nära hemmet.

För att kunna ansöka via e-tjänsten Söka skola måste du

 • vara folkbokförd på samma adress som ditt barn (som folkbokföringsadress räknas den adress som ditt barn är folkbokförd på senast 15 februari)
 • ha en e-legitimation, exempelvis bank-id.

Är du folkbokförd på annan adress än ditt barn kan du logga in och se ansökan som eventuellt skickats in av den andra vårdnadshavaren. Systemet uppdateras en gång i veckan med nya adressuppgifter.

Du kan ändra i ansökan när som helst under perioden 15 januari till 15 februari. Efter periodens slut kan du inte längre logga in i Söka skola förrän den 25 mars, då antagningsbeskedet är klart.

Du ska ansöka via blankett om

 • du eller ditt barn saknar personnummer
 • du eller ditt barn har skyddade personuppgifter
 • ditt barn är ett överårigt barn som ska söka till förskoleklass
 • ditt barn har fått uppskjuten skolplikt
 • du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn
 • du saknar e-legitimation.

Du kan söka skola utanför perioden 15 januari till 15 februari, om du till exempel flyttat eller vill byta skola.

Söker du till en kommunal skola använder du en blankett, som du skickar direkt till skolan. Stockholms stads regler för antagning gäller. 
Blankett för ansökan utanför ordinarie sökperiod

Söker du till en fristående skola, kontakta skolan för att ta reda på hur du ansöker.

Har du nyligen anlänt till Stockholm och vill söka skola för ditt barn? Kontakta Start Stockholm för att boka ett möte. Där får du stöd för mottagning och placering.

Få ett antagningsbesked

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till. Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars.

Fristående skolor som inte är anslutna till Söka skola har egna rutiner för antagningsbeskedet. Kontakta skolan för att veta mer.

Får ditt barn inte plats på den skola som du sökt till i första hand behandlar Stockholms stad din ansökan till skolan som du sökt i andra hand. Din ansökan behandlas då tillsammans med ansökningar från vårdnadshavare som sökt skolan i första hand.

Får ditt barn inte plats i någon skola som du ansökt till blir ditt barn erbjuden plats i en skola nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning.

Bekräfta plats

Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar.

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

 • Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med mobilt bank-id. Du kan alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att skriva ut det på papper och underteckna.

 • Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till skolan.
 • Du som sökt till en fristående skola som inte är ansluten till Söka skola kontaktar skolan direkt för att bekräfta platsen.

Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er båda. Är du bortrest, eller av någon annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet.

Har du sökt fristående skolor som inte finns med i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola, kan det innebära att du får erbjudande om placering från flera fristående skolor samtidigt. Parallellt med dessa erbjudanden, kan du också bli erbjuden en plats i en skola du sökt via Stockholms stads e-tjänst eller blankett. Det är inte bindande att acceptera en plats.

Om du ändrar dig efter att du bekräftat platsen och vill byta skola, ska du kontakta den skola som du vill byta till. Rektorn avgör om det finns möjlighet att ta emot ditt barn eller inte. Om den nya skolan meddelar dig att de kan ta emot ditt barn, ska du kontakta den skola ditt barn går i. Meddela skolan att ditt barn ska sluta där.

Om du har frågor om placeringen får du hjälp av Kontaktcenter på telefon 08-508 11 550 eller e-post kcskola@stockholm.se.

Ditt barn börjar skolan

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. Skolorna i Stockholm kan ha olika tider för när skolan startar på terminen.