Guide

Sök skola

I Stockholms stad finns närmare 300 skolverksamheter att söka. Ansökningsperioden är 15 januari till och med 15 februari varje år.

Innan du ansöker

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller anpassad grundskola i minst tio år.

Nyanländ till Stockholm?

Du som nyligen har anlänt till Stockholm och vill söka skola för ditt barn ska kontakta Start Stockholm för att boka ett möte. Start Stockholm hjälper dig med skolplacering för ditt barn.

Hitta skola

Det finns många grundskolor och anpassade grundskolor att söka till. Därför är det bra att i god tid undersöka vilka skolor du är intresserad av.

Det finns kommunala skolor och det finns fristående skolor. Kommunen ansvarar för de kommunala skolorna.

På vissa kommunala grundskolor finns regionala särskilda undervisningsgrupper. Det är elevhälsan på ditt barns skola som ansöker om plats till en särskild undervisningsgrupp. Vårdnadshavare kan inte ansöka.

Fristående skolor (friskolor) drivs av en ägare, till exempel en stiftelse eller ett företag. Samtliga skolor är öppna för alla.

Sök tre skolor

Det är viktigt att du söker till tre skolor för att ditt barn i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du önskar. Om du inte gör någon ansökan placerar Stockholms stad ditt barn i en skola nära hemmet.

Söka skola via e-tjänsten 

För att kunna använda e-tjänsten måste du

 • vara folkbokförd på samma adress som ditt barn. (Folkbokföringsadress är den adress där ditt barn är folkbokfört senast 15 februari.)
 • ha en e-legitimation, exempelvis bank-id eller Freja eID.

Du kan ändra i ansökan när som helst under ansökningsperioden 15 januari till 15 februari. Efter periodens slut kan du inte logga in i Söka skola förrän den 25 mars då antagningsbeskedet är klart.

Är du folkbokförd på annan adress än ditt barn kan du logga in och se ansökan som eventuellt skickats in av den andra vårdnadshavaren.

Systemet uppdateras en gång i veckan med nya adressuppgifter.

Det finns flera supportguider som hjälper dig att använda e-tjänsten Söka skola. Se till exempel hur du anger e-postadress, loggar in eller svarar på antagningsbesked.

Söka skola via blankett 

Du använder blanketten nedan för att söka skola om

 • du eller ditt barn saknar personnummer
 • du eller ditt barn har skyddade personuppgifter
 • ditt barn är ett överårigt barn som ska söka till förskoleklass
 • ditt barn har fått uppskjuten skolplikt
 • du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn
 • du saknar e-legitimation

Regler för beslut om skolplacering

Byta skola under pågående läsår – vårterminen 2024

Om du har flyttat inom eller in till Stockholms stad eller av annat skäl behöver byta skola under pågående läsår använder du ansökningsblanketten nedan.

Du kan fylla i den digitalt, men du behöver skriva ut den och skriva under den. Skicka därefter ansökningsblanketten till skolan du sökt till.

Ansökan till kommunal grundskola under pågående läsår (pdf)

Få besked om skolplats och svara

Besked om plats i e-tjänsten Söka skola

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se i vilken skola ditt barn har har fått en plats.

Har du ansökt via blankett skickas antagningsbeskedet med post den 25 mars till ditt barns folkbokföringsadress.

Fristående skolor som inte är anslutna till Söka skola har egna rutiner för hur de meddelar besked plats. Kontakta skolan för att veta mer.

Antagning till Adolf Fredriks musikklasser

Om ditt barn sökt och blivit antagen till Adolf Fredriks musikklasser får du besked i e-tjänsten Söka skola. 

Om ditt barn inte fått plats i skola du sökt 

Om ditt barn inte fått plats i någon av de skolor du ansökt till blir ditt barn placerat i en skola nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för skolplacering.

Svara på besked om antagning till skola

Det är viktigt att du svarar på beskedet om antagning om du vill ha platsen. Det gör du genom att underteckna beskedet senast 7 april.

Tackar du nej till platsen eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för skolplacering. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är korrekt undertecknat.

 • Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan svara på antagningsbeskedet genom att signera med bank-id. Eller så laddar du hem antagningsbeskedet, skriver ut det på papper och undertecknar.

  Svara på erbjudande om plats i e-tjänsten:

 • Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till skolan. Senast 7 april behöver skolan ha fått ditt svar.
 • Du som sökt till en fristående skola som inte är ansluten till Söka skola kontaktar skolan direkt för att bekräfta platsen.

Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er båda. Om du är bortrest eller av annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet så att ditt svar hinner komma in i tid.

Har du sökt fristående skolor som inte finns med i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola, kan det innebära att du får erbjudande om placering från flera fristående skolor samtidigt. Parallellt med dessa erbjudanden kan du också bli erbjuden plats i skola du sökt via Stockholms stads e-tjänst eller via blankett.

Reservantagning 2024

Mellan den 9 april och 6 maj kan du söka till eventuella reservplatser för ditt barn vid kommunala skolor inför höstterminsstarten 2024. Du kan söka om du

 • inte fått en skolplacering för ditt barn vid önskad skola under den ordinarie ansökningsperioden (15 januari–15 februari)
 • nyligen flyttat inom eller till Stockholms stad och önskar skola för ditt barn nära den nya folkbokföringsadressen
 • vill byta skola för ditt barn inför höstterminen 2024.

Du gör ansökan under perioden 9 april till och med 6 maj 2024.

För att söka till en kommunal skola använder du e-tjänsten Söka skola på den här webbplatsen.

Söka skola via e-tjänsten

För att använda e-tjänsten måste du

 • vara folkbokförd på samma adress som ditt barn
 • ha en e-legitimation, exempelvis bank-id eller Freja eID.

Söka skola via blankett

Du använder blanketten nedan för att söka skola om

 • du eller ditt barn saknar personnummer
 • du eller ditt barn har skyddade personuppgifter
 • ditt barn är ett överårigt barn som ska söka till förskoleklass
 • ditt barn har fått uppskjuten skolplikt
 • du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn
 • du saknar e-legitimation.

Blankett för ansökan till förskoleklass och årskurs 1–9 under perioden 9 april–6 maj 2024

Skicka blanketten till denna adress:

Söka skola
Kontaktcenter
Förskola-Skola
121 07 Stockholm-Globen

Eller mejla blanketten som pdf till skolval@edu.stockholm.se.

Se beslut om skolplacering för ditt barn

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med 22 maj logga in och läsa ditt barns skolplaceringsbeslut.

Ditt barn börjar skolan

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. Skolorna i Stockholm kan ha olika tider för när terminen startar.