Guide

Sök skola

I Stockholms stad finns närmare 300 skolverksamheter att söka. Ansökningsperioden pågår från 15 januari till och med 15 februari varje år.

Innan du ansöker

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller anpassad grundskola i minst tio år.

Nyanländ till Stockholm?

Du som nyligen har anlänt till Stockholm och vill söka skola för ditt barn ska kontakta Start Stockholm för att boka ett möte. Där får du hjälp med skolplacering för ditt barn.

Hitta skola

Det finns många grundskolor och anpassade grundskolor att söka. Därför är det bra att i god tid undersöka vilka skolor du är intresserad av.

Det finns kommunala skolor och det finns fristående skolor. Kommunen ansvarar för de kommunala skolorna. Fristående skolor (friskolor) drivs av en ägare, till exempel en stiftelse eller ett företag. Samtliga skolor är öppna för alla.

Sök tre skolor

Det är viktigt att du söker till tre skolor för att ditt barn i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du önskar. Om du inte gör någon ansökan placerar Stockholms stad ditt barn i en skola nära hemmet.

Du kan söka till Adolf Fredriks musikklasser mellan 15 oktober och 15 november. 

Söka skola via e-tjänsten 

För att kunna använda e-tjänsten måste du

 • vara folkbokförd på samma adress som ditt barn (som folkbokföringsadress räknas den adress som ditt barn är folkbokförd på senast 15 februari)
 • ha en e-legitimation, exempelvis bank-id eller Freja eID.

Du kan ändra i ansökan när som helst under perioden 15 januari till 15 februari. Efter periodens slut kan du inte logga in i Söka skola förrän den 25 mars då antagningsbeskedet är klart.

Är du folkbokförd på annan adress än ditt barn kan du logga in och se ansökan som eventuellt skickats in av den andra vårdnadshavaren. Systemet uppdateras en gång i veckan med nya adressuppgifter.

Det finns flera supportguider som hjälper dig att använda e-tjänsten Söka skola. Se till exempel hur du anger e-postadress, loggar in eller svarar på antagningsbesked.

Söka skola via blankett 

Du använder blankett för att söka skola om

 • du eller ditt barn saknar personnummer
 • du eller ditt barn har skyddade personuppgifter
 • ditt barn är ett överårigt barn som ska söka till förskoleklass
 • ditt barn har fått uppskjuten skolplikt
 • du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn
 • du saknar e-legitimation.

Ansökan utanför sökperioden 15 januari–15 februari

Om du till exempel flyttat eller vill byta skola kan du söka skola utanför den ordinarie sökperioden som är från 15 januari till 15 februari.

Söker du till en kommunal skola använder du blanketten nedan, som du ska skicka direkt till skolan. Stockholms stads regler för antagning gäller. 

Blankett för ansökan till kommunal grundskola utanför ordinarie sökperiod (pdf)

Söker du till en fristående skola, kontakta skolan för att ta reda på hur du ansöker.

Få ett antagningsbesked

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till: 

Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars.

Fristående skolor som inte är anslutna till Söka skola har egna rutiner för antagningsbeskedet. Kontakta skolan för att veta mer.

Om ditt barn inte fått plats

Får ditt barn inte plats på den skola som du sökt till i första hand behandlar Stockholms stad din ansökan till skolan som du sökt i andra hand. Din ansökan behandlas då tillsammans med ansökningar från vårdnadshavare som sökt skolan i första hand.

Får ditt barn inte plats i någon skola som du ansökt till blir ditt barn erbjuden plats i en skola nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning.

Svara på antagningsbeskedet

Det är viktigt att du bekräftar skolplatsen om du vill ha den, så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 7 april ska skolan ha fått ditt svar.

Tackar du nej till platsen eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är korrekt undertecknat.

 • Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med bank-id. Eller så laddar du hem antagningsbeskedet för att skriva ut det och underteckna på papper.

  Svara på erbjudande om plats i e-tjänsten:

 • Du som sökt via blankett får ett antagningsbesked som du undertecknar och skickar till skolan.
 • Du som sökt till en fristående skola som inte är ansluten till Söka skola kontaktar skolan direkt för att bekräfta platsen.

Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er båda. Om du är bortrest eller av annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet.

Har du sökt fristående skolor som inte finns med i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola, kan det innebära att du får erbjudande om placering från flera fristående skolor samtidigt. Parallellt med dessa erbjudanden kan du också bli erbjuden en plats i en skola du sökt via Stockholms stads e-tjänst eller blankett. Det är inte bindande att acceptera en plats.

Ändra efter att du bekräftat?

Ändrar du dig efter att du bekräftat platsen, och vill byta skola, ska du kontakta den skola som du vill byta till. Om den nya skolan meddelar dig att de kan ta emot ditt barn, ska du kontakta den skola ditt barn går i och meddela att ditt barn ska sluta där.

Kontakt

Har du frågor om placeringen får du hjälp av Kontaktcenter.

Telefon: 08-508 11 550
E-post kcskola@stockholm.se

Ditt barn börjar skolan

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. Skolorna i Stockholm kan ha olika tider för när terminen startar.