Guide

Sök skola

Så här gör du för att söka plats till grundskolan eller grundsärskolan. Du hittar också tips på sådant som kan vara bra att tänka på.

Innan du ansöker

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Du som är vårdnadshavare gör ansökan och ser till att ditt barn kommer till skolan.

I grundsärskola går elever som har behov av skolformen enligt en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Hitta skola

Det finns många grundskolor och grundsärskolor att söka. Därför är det bra att i god tid undersöka vilka skolor du är intresserad av.

Hitta grundskola och grundsärskola

Ansök och följ din ansökan

Du söker skola under perioden 15 januari till 15 februari.

Under perioden 15 oktober till 15 november söker du till Adolf Fredriks musikklasser och gör antagningsprov (färdighetsprov) i december. Du använder en speciell e-tjänst eller blankett för att söka till Adolf Fredriks musikklasser.

Det är viktigt att du gör tre val för att ditt barn i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du önskar. Om du inte gör en ansökan placerar Stockholms stad ditt barn i en skola nära hemmet.

Alla kommunala skolor och vissa fristående skolor är anslutna till Stockholms stads e-tjänst Söka skola. Ansöker du till en av dessa ska du använda e-tjänsten eller en blankett. Du kan ansöka om plats på upp till tre skolor i e-tjänsten.

Fristående skolor som inte är med i söktjänsten kontaktar du själv.

För att kunna ansöka via e-tjänsten Söka skola måste du

 • vara folkbokförd på samma adress som ditt barn (som folkbokföringsadress räknas den adress som ditt barn är folkbokförd på senast 15 februari)
 • ha en e-legitimation, exempelvis bank-id.

Är du folkbokförd på annan adress än ditt barn kan du logga in och se ansökan som eventuellt skickats in av den andra vårdnadshavaren. Systemet uppdateras en gång i veckan med nya adressuppgifter.

Du ska ansöka via blankett om

 • du eller ditt barn saknar personnummer
 • du eller ditt barn har skyddade personuppgifter
 • ditt barn är ett överårigt barn som ska söka till förskoleklass
 • ditt barn har fått uppskjuten skolplikt
 • du är folkbokförd på en annan adress än ditt barn
 • du saknar e-legitimation.

Blanketten måste komma fram till Stockholms stad senast den 15 februari.

Blanketten finns att använda under perioden 15 januari till 15 februari.

Skicka ansökningsblanketten till:

Söka skola – Serviceförvaltningen
Kontaktcenter Förskola-skola
Box 7005
121 07 Stockholm-Globen

Du kan också lämna blanketten till receptionen på utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2F i Stockholm.

Du kan ändra i ansökan när som helst under perioden 15 januari till 15 februari. Efter periodens slut kan du inte längre logga in i Söka skola förrän den 15 mars, då antagningsbeskedet är klart.

Du kan söka skola utanför perioden 15 januari till 15 februari, om du till exempel flyttat eller vill byta skola.

Söker du till en kommunal skola använder du en blankett, som du skickar direkt till skolan. Stockholms stads regler för antagning gäller.

Sök skola utanför ordinarie ansökningsperiod (pdf, 981 kB, nytt fönster)

Söker du till en fristående skola, kontakta skolan för att ta reda på hur du ansöker.

Har du nyligen anlänt till Stockholm och vill söka skola för ditt barn? Mejla Start Stockholm för att boka ett möte. Där får du studievägledning och stöd för mottagning och placering.

E-post: start-mottagning@​edu.stockholm.se

Få ett antagningsbesked

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 15 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till. Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 15 mars.

Fristående skolor som inte är anslutna till Söka skola har egna rutiner för antagningsbeskedet. Kontakta skolan för att veta mer.

Får du inte ditt förstahandssökta alternativ på grund av platsbrist, behandlas ditt andrahandssökta alternativ tillsammans med andra vårdnadshavares förstahandssökta alternativ till den sökta skolan.

Får ditt barn inte plats i en skola som du ansökt till blir du kontaktad och erbjuds plats i en skola nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning.

Bekräfta plats

Det är viktigt att du bekräftar platsen så att den reserveras för ditt barn. Du bekräftar platsen genom att underteckna antagningsbeskedet. Senast den 1 april ska skolan ha fått ditt svar.

Tackar du nej till platsen, eller om svar inte kommer in i tid, kan platsen komma att erbjudas en annan elev. Ditt barn kommer då att få en skolpliktsplacering nära hemmet, enligt Stockholms stads regler för antagning. Samma gäller om antagningsbeskedet inte är undertecknat korrekt.

 • Du som sökt via e-tjänsten Söka skola kan bekräfta antagningen genom att signera med mobilt bank-id. Du kan alternativt ladda hem antagningsbeskedet för att skriva ut det på papper och underteckna.
 • Du som sökt via blankett får ett antagningsbesket som du undertecknar och skickar till staden.
 • Du som sökt till en fristående skola som inte är ansluten till Söka skola kontaktar skolan direkt för att bekräfta platsen.

Är ni två vårdnadshavare måste antagningsbeskedet skrivas under av er bägge. Är du bortrest, eller av någon annan anledning inte kan skriva under, kan du ge fullmakt åt någon att underteckna antagningsbeskedet.

Har du sökt fristående skolor som inte finns med i Stockholms stads e-tjänst för att söka skola, kan det innebära att du får erbjudande om placering från flera fristående skolor samtidigt. Parallellt med dessa erbjudanden, kan du också bli erbjuden en plats i en skola du sökt via Stockholms stads e-tjänst eller blankett. Det är inte bindande att acceptera en plats.

Om du ångrar dig när ditt barn redan har fått placering kontaktar du den skola du önskar byta till. Rektorn där avgör om det finns möjlighet att ta emot ditt barn. Först när den nya skolan meddelat att de kan ta emot ditt barn, meddelar du den skola ditt barn nu går i, att ett avslut ska göras där.

Ditt barn börjar skolan

Skolan informerar om när höstterminen börjar, så att du och ditt barn kan förbereda er inför skolstarten. Skolorna i Stockholm kan ha olika tider för när skolan startar på terminen.