Regler för antagning

Huvudregeln är att ditt barn ska få gå i den skola som du önskar. Varje skola försöker tillgodose ditt förstahandsval.

Men det får inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.

Antagningsregler för förskoleklass

Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser på sökt skola, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning

  1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Barn som bor inom två kilometers gångavstånd och som har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår barnet ska börja. Barnen måste bo på samma folkbokföringsadress.
  3. Barn som har rätt till en plats i förskoleklass.
  4. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass.
  5. Barn boende i annan kommun.

Antagningsregler för grundskolan årskurs 1–9

Om efterfrågan överstiger antalet tillgängliga platser på sökt skola, tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning

  1. Elev i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov av att placeras vid en viss skolenhet.
  2. Elever som har rätt till plats i årskurs 1–9.
  3. Elever boende i annan kommun.

Avståndet till skolan

Stockholms stad tar hänsyn till en närhetsprincip som baseras på relativ närhet för att beräkna avstånd mellan hem och skola.

Överklaga beslut

Du får enligt skollagen överklaga ett beslut om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering. Det gäller endast kommunala skolor.

Skicka ditt överklagande till:

Utbildningsnämnden
Box 22049
104 22 Stockholm

Överklagandet måste ha kommit in till Utbildningsnämnden senast tre veckor efter det att ni tog del av beslutet.

Uppdaterad