Regler för antagning

Huvudregeln är att ditt barn ska få gå i den skola som du önskar.

Varje skola försöker tillgodose ditt förstahandsval. Men det får inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.

Film: Söka skola

Avståndet till skolan

Stockholms stad tar hänsyn till en närhetsprincip som baseras på relativ närhet för att beräkna avstånd mellan hem och skola.

Överklaga beslut

Du får enligt skollagen överklaga ett beslut om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering. Det gäller endast kommunala skolor.

Skicka ditt överklagande till:

Utbildningsnämnden
Box 22049
104 22 Stockholm

Överklagandet måste ha kommit in till Utbildningsnämnden senast tre veckor efter det att ni tog del av beslutet.

Uppdaterad