Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform för alla barn från 6 års ålder. Det är en viktig länk mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen ska förbereda ditt barn för fortsatt utbildning. Verksamheten kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik, med många inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är avgiftsfri.

Ansökan

Perioden för att söka skola är 15 januari till 15 februari.

Terminer och lov

Ditt barn går fem dagar i veckan i förskoleklass, måndag till och med fredag. Förskoleklassen har samma läsårstider och lovtider som skolan.

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem i anslutning till förskoleklassens verksamhet. Det gäller även under lov och studiedagar.

Övergången från förskolan

Ditt barns plats på förskolan eller pedagogisk omsorg avslutas automatiskt i augusti det år som barnet börjar i förskoleklass. Datumet varierar från år till år. Du betalar avgift för förskolan fram till och med den dagen.

Uppskjuten skolplikt

I vissa fall kan ditt barn få börja skolan ett år senare.

Uppdaterad