Uppskjuten skolplikt

Stockholms stad kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl.

Du kan ansöka om att ditt barn ska få så kallad uppskjuten skolplikt ett år om det finns särskilda skäl. Stockholms stad beslutar om ärendet.

Ansökan

Fyll i blanketten Ansökan om uppskjuten skolplikt och bifoga underlag som styrker de särskilda skälen. Instruktioner finns på blanketten. Är ni två vårdnadshavare måste båda underteckna blanketten.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (pdf, 48 kB, nytt fönster)

Skicka blanketten till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Ansökan måste komma in till Stockholms stad senast den 15 januari. Handläggningstiden är en månad efter att du skickat den kompletta ansökan.

Sök även skola när du ansöker om uppskjuten skolplikt

Även om du ansöker om uppskjuten skolplikt är det viktigt att du även söker skola för ditt barn inför höstterminen.

Om Stockholms stad beviljar din ansökan om uppskjuten skolplikt före den 16 februari är det viktigt att du tar bort dina sökta skolor i e-tjänsten Söka skola. Du kan också be Stockholms stads kontaktcenter om hjälp att ta bort de sökta skolorna.

Uppdaterad