Uppskjuten skolplikt

Stockholms stad kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl.

Alla barn börjar normalt i skolan höstterminen det år de fyller 6 år. Om det finns särskilda skäl kan skolplikten i undantagsfall skjutas upp ett år.

Det är endast vårdnadshavare som kan ansöka om uppskjuten skolplikt för barnet. I ansökan ska de särskilda skälen anges. Exempel på vad som kan vara särskilda skäl är när barnet har en intellektuell funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du behöver styrka de särskilda skälen som du anger i ansökan, med exempelvis intyg eller annan dokumentation.

Ansökan

Instruktioner om hur du fyller i ansökan finns i blanketten. Är ni två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna underteckna blanketten.

Ansökan om uppskjuten skolplikt (pdf)

Skicka blanketten till:

Utbildningsförvaltningen i Stockholm
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Du kan tidigast ansöka om uppskjuten skolplikt från den 1 november året innan ditt barn ska börja i skolan.

I undantagsfall kan det uppstå en situation där vårdnadshavare inkommer med en ansökan efter att skolplikten inträtt och barnet redan har börjat i förskoleklassen. Ansökan ska i sådana fall lämnas före v.44. 

Sök även skola när du ansöker om uppskjuten skolplikt

Ansöker du om uppskjuten skolplikt, ska du ändå ansöka om skola för ditt barn under skolvalsperioden 15 januari–15 februari.

Har din ansökan om uppskjuten skolplikt beviljats före den 16 februari, behöver du inte ansöka om skola för ditt barn under skolvalsperioden.

Beviljas din ansökan efter den 16 februari behöver du ta bort sökta skolor i e-tjänsten Söka skola. Behöver du hjälp med det, kontaktar du Stockholm stads kontaktcenter.

Uppdaterad