Fritidshem och fritidsklubb

Under den delen av skoldagen ditt barn inte går i skolan kan ditt barn vara i fritidshem eller på fritidsklubb. Det gäller även på lov och studiedagar.

I fritidshem och på fritidsklubb kan ditt barn vara före och efter skoldagen samt på lov- och studiedagar.

  • Fritidshem är för barn 6–9 år.
  • Fritidsklubb är för barn 10–13 år.

Är ditt barn över 12 år och har en funktionsnedsättning är det möjligt att gå i fritidsverksamhet med anpassningar till barnets förutsättningar och behov.

Fritidshem

Ditt barn kan gå i fritidshem från 6–9 år. Har ditt barn behov av särskilt stöd kan hen gå kvar i fritidshem upp till och med 13 års ålder.

Fritidshemmet är en del av grundskolan. Verksamheten ska stimulera (uppmuntra) ditt barns utveckling och lärande och samtidigt ge en meningsfull fritid och rekreation.

En del fristående skolor saknar fritidshem. Då har ditt barn rätt att gå på ett kommunalt fritidshem i stället. Kontakta din skola så hjälper de dig.

Fritidsklubb

Ditt barn kan gå på fritidsklubb från och med höstterminen det år hen fyller 10 år.

Elev över 12 år som har funktionsnedsättning

Är ditt barn över 12 år och har en funktionsnedsättning kan hen gå på fritidsverksamhet som anpassas till barnets egna förutsättningar och behov.

Avgift

Det är frivilligt att gå i fritidshem eller på fritidsklubb. Du betalar en avgift varje månad.

Få en plats

Du ansöker inte om plats i fritidshem eller på fritidsklubb. Skolan som ditt barn blir antagen till skickar ett erbjudande till dig om plats i skolans fritidshem eller fritidsklubb. Du tackar ja eller nej till till platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Säg upp plats

Du ska säga upp ditt barns plats på fritidshemmet eller fritidsklubben, om du inte längre vill ha den.

Uppdaterad