Säg upp plats

Vill du inte längre ha ditt barns plats på fritidshemmet eller fritidsklubben ska du säga upp platsen.

Du kan säga upp platsen via e-tjänsten Förskola och fritidshem.

Om du inte kan använda e-tjänsten lämnar du i stället in en uppsägningsblankett. Lämna in den ifyllda blanketten till skolan.

Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet/fritidsverksamhet (pdf)

Uppsägningstid

Fritidshem

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag då din uppsägning kommer in till skolan. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Säger du upp ditt barns plats och återfår plats inom tre månader, betalar du avgift under mellantiden. Detta gäller inte om uppsägningen skett på grund av överflyttning till en annan skola.

Fritidsklubb

Uppsägningstid på fritidsklubb är en månad. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Fritidshem i kommunal skola i annan kommun eller i statlig skola

Uppsägningen ska göras till kommunen som skolan ligger i eller till den statliga skolan. 

Du behöver även skicka in en uppsägning till Stockholms stad med brev eller e-post.

Ange följande i uppsägningen:

  • att det gäller uppsägning av plats på fritidshem
  • barnets personnummer
  • barnets namn
  • datum för barnets sista dag på fritidshemmet
  • namnet på fritidshemmet
  • vilken kommun fritidshemmet ligger i.

Bifoga gärna uppsägningen från hemkommunen.

Skicka uppsägningen för kommunalt fritidshem i annan kommun eller statlig skola, till:

Utbildningsförvaltningen
Enheten för ersättning och skolplikt, handläggare Interkommunala fritidshem
Box 22049
104 22 Stockholm

E-post: resursfordelning.ikgrund@edu.stockholm.se

Uppdaterad