Omsorg på obekväm arbetstid

Arbetar du kvällar, nätter och helger? Då kan du ha rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Följande tider räknas som obekväm arbetstid:

  • vardagar från klockan 18.30 till 06.30
  • lördagar, söndagar och helgdagar.

Stockholms stad har en lokal för omsorg på obekväm arbetstid som ligger vid Fridhemsplan.

Vem kan ansöka?

Omsorg på obekväm arbetstid är för barn folkbokförda i Stockholm, från ett års ålder till och med vårterminen det år som barnet fyller tretton år

För att få omsorg på obekväm arbetstid krävs att det rör sig om ett regelbundet omsorgsbehov och att behovet inte kan ordnas på annat sätt.

Sammanboende vårdnadshavare

Om ni är två vårdnadshavare som bor tillsammans och båda arbetar kvällar, nätter eller helger kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. Det gäller också två personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande former, även om den ena personen inte är vårdnadshavare till barnet.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad

Om ni är två vårdnadshavare med gemensam vårdnad, och bor på olika adresser, ska ni i första hand lösa omsorgen själva. Om det inte går, kan ni ansöka om omsorg på obekväm arbetstid. När ni ansöker kontrolleras om ni har möjlighet att lösa det själva.

Ensamstående vårdnadshavare

Du som är ensamstående vårdnadshavare och arbetar på kvällar, nätter eller helger, kan ansöka om omsorg på obekväm arbetstid.

Ansök

Om ditt barn har en placering på förskola eller fritidshem ansöker du om barnomsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten Förskola och fritidshem. Behöver du hjälp med e-tjänsten eller din ansökan kan du kontakta Kontaktcenter.

Kontaktcenter
Telefon: 08-508 11 550

I vår supportguide kan du få stöd i hur du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Ansök i tid

Det kan ta upp till tre månader att få omsorg på obekväm arbetstid, därför är det bra att ansöka i god tid.

Till din ansökan ska du bifoga arbetsschema och ett intyg från arbetsgivaren om att arbete dagtid inte kan erbjudas. Mall för detta finns i e-tjänsten.

Fyll i ett behovsschema

Fyll i ett schema över ditt behov av omsorg för fyra–sex veckor. Skriv så exakt som möjligt när du uppskattar antalet timmar. Du fyller i dina arbetstider och barnets behov med din restid inräknad. 

Skaffa intyg från arbetsgivare

Din arbetsgivare ska intyga dina arbetstider på blankett. På blanketten intygar också arbetsgivaren att det inte är möjligt att du får arbetstider dagtid på vardagar.

Intyg från arbetsgivaren om anställning och förändring av tjänst (pdf)

Beslut om placering

Det kan ta upp till tre månader från det att din ansökan är komplett till att ditt barn får en placering.

Normalt får du besked om din ansökan är godkänd inom tio arbetsdagar från att din ansökan har kommit komplett till Stockholms stad. Beslutet innehåller endast en uppgift; om din ansökan är godkänd eller inte. Du följer ditt ärende via e-tjänsten Förskola och fritidshem

Om din ansökan är godkänd blir du kontaktad av utbildningsförvaltningen som är ansvarig för utförandet av ditt barns omsorg.

Placering i hemmet eller i verksamhet

Barnet får en placering i en verksamhet eller i barnets hem, beroende på behovet av omsorg. Omsorg på kvällar erbjuds i hemmet fram till klockan 00.00 på vardagkvällar. All övrig tid erbjuds omsorg i lokalen vid Fridhemsplan. Om omsorgen ges i hemmet är det Stockholms stad som anställer barnskötaren som kommer hem till er. Om det finns äldre barn i hemmet, som inte omfattas av omsorgen, ges alltid omsorg i verksamhet för de barn som har en godkänd ansökan. 

Barnet har kvar sin ordinarie placering dagtid.

Kontakt på vardagar under kontorstid

Du kan inte ringa direkt lokalen vid Fridhemsplan för att ansöka. Ansök via beskrivningen under rubriken Ansök.

Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid (pdf)

Gruppchefer

E-post till gruppcheferna: omsorg.gr@edu.stockholm.se

Kontakt för dig som har godkänd omsorg

Du kan inte ringa direkt lokalen vid Fridhemsplan för att ansöka. Ansök via beskrivningen under rubriken Ansök.

Fridhemsplan
Besöksadress: Sankt Göransgatan 120–122
Telefon: 076-129 00 22
Telefonnumret gäller endast dig som vårdnadshavare i samband med att du har barn i lokalen.

Frågor om ansökan

Mejla oss om du har frågor om din ansökan eller ditt beslut.

E-post: ob.utbf@edu.stockholm.se

Avgift

Du betalar heltidsavgift för din totala omsorg (ordinarie placering dagtid plus omsorgen på obekväm arbetstid) oavsett omfattning. Maxtaxan gäller.

Har du fler barn i omsorgen på obekväm arbetstid är avgiften 2 procent, men högst enligt maxtaxan per barn från andra barnet.

Har du barn som går på fritidsklubb är avgiften 2 procent utöver ordinarie fritidsklubbsavgift.

Uppdatera din uppgift om inkomst i e-tjänsten Förskola och fritidshem så att du betalar rätt avgift. Lämnar du inga uppgifter betalar du maxtaxa.

Ändringar eller uppsägning

Meddela verksamheten om du behöver ändra schemat för omsorgen.

Ändra schemat

Skicka ändringen till senast tre veckor innan ändringen ska börja gälla.

E-post: omsorg.gr@edu.stockholm.se 

Behöver ditt beslut ändras kommer utbildningsförvaltningen att ta kontakt med dig.

Säg upp din plats

Uppsägningstiden är en månad och du behöver göra den skriftligen med blankett. 

Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet/skolbarnomsorg (pdf)

Skicka blanketten till:

E-post: ob.utbf@edu.stockholm.se

Uppdaterad