Mottagen i anpassad grundskola

Det är du som bestämmer och ger ditt godkännande till att ansöka om ett mottagande i anpassad grundskola för ditt barn. Anpassad grundskola finns för årskurserna 1–9.

Ett mottagande innebär att eleven får läsa och bedömas utifrån läroplanen för anpassad grundskola. Anpassad grundskola finns för årskurserna 1–9.

Ett barn med en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada kan tas emot i anpassad grundskola. Barnet har då bedömts inte ha förutsättningar att uppfylla de kriterier för bland annat betyg som gäller för grundskolan.

Att bli mottagen i anpassad grundskola

För att bli mottagen i anpassad grundskola behövs fyra bedömningar:  

  • en psykologisk
  • en pedagogisk
  • en medicinsk
  • en social.

Dessutom krävs ett medgivande från samtliga vårdnadshavare.

Det är barnets hemkommun som sedan tar ett beslut om ett mottagande utifrån resultatet av dessa bedömningar.

Söka skola

Det finns kommunala och fristående skolor med klasser för elever mottagna i anpassad grundskola från årskurs 1. I de kommunala skolorna är dessa klasser en del av respektive grundskola. Ditt barn kan också integreras i en grundskoleklass men läsa och bedömas utifrån kursplaner för anpassad grundskola. Vissa fristående skolor har enbart klasser i anpassad grundskola.

Har du frågor?

Har du frågor kontaktar du i första hand rektor på ditt barns förskola eller skola.

Ansök om resa med skolskjuts

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan om skolskjuts läsåret 2024–2025 (pdf)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad