Terminer och lov i grundskolan

Läsåret är uppdelat i terminer och lov. När höst- och vårtermin börjar och slutar på ditt barns skola beslutas av den som är ansvarig för utbildningen.

Ett läsår omfattar 40 veckor och har minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Kommunala grundskolor har samma datum för de olika loven. Går ditt barn på en fristående skola kontaktar du skolan för information om terminstider och lovdagar.

Vårterminen 2024

 • Vårterminens första dag: 8 januari
 • Sportlov, vecka 9: 26 februari–1 mars
 • Påsklov, vecka 14: 2–5 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 10 maj
 • Läsårets sista dag: 12 juni

Höstterminen 2024

 • Läsårets första dag: 19 augusti
 • Höstlov, vecka 44: 28 oktober–1 november
 • Höstterminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2025

 • Vårterminens första dag: 7 januari
 • Sportlov, vecka 9: 24–28 februari
 • Påsklov, vecka 16: 14–17 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 30 maj
 • Läsårets sista dag: 11 juni

Höstterminen 2025

 • Läsårets första dag: 19 augusti
 • Höstlov, vecka 44: 27–31 oktober
 • Höstterminens sista dag: 19 december

Vårterminen 2026

 • Vårterminens första dag: 7 januari
 • Sportlov, vecka 9: 23–27 februari
 • Påsklov, vecka 15: 7–10 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 15 maj
 • Läsårets sista dag: 11 juni

Höstterminen 2026

 • Läsårets första dag: 17 augusti
 • Höstlov, vecka 44: 26–30 oktober
 • Höstterminens sista dag: 18 december

Vårterminen 2027

 • Vårterminens första dag: 11 januari
 • Sportlov, vecka 9: 1–5 mars
 • Påsklov, vecka 13: 30 mars–2 april
 • Lov vid Kristi himmelsfärds dag: 7 maj
 • Läsårets sista dag: 11 juni

Studiedagar under läsåret

Vid studiedagar när personal har fortbildning ges ingen undervisning. Ditt barns skola informerar om vilka dagar det gäller. Är ditt barn inskrivet i skolans fritidshem erbjuds alltid verksamhet vid studiedagar och lov.

Uppdaterad