Skolplattformen i grundskolan

Ditt barn och ditt barns lärare använder Skolplattformen dagligen i den kommunala grundskolan. Där finns verktyg som underlättar planering och lärande.

Inloggning

Innehåll

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för samtliga skolformer i Stockholms stad. Startsidan på Skolplattformen är anpassad för dig. Lärare och andra på skolan, till exempel rektor, publicerar information där.

Skolplattformens funktioner används olika på olika skolor. Ditt barns lärare beskriver vilka verktyg som ni använder gemensamt.

Startsidan innehåller

  • kalender (med schema och möjlighet att göra egna bokningar)
  • Min skola (intern webbplats för respektive skola)
  • teams
  • planering av undervisningen och bedömning av kunskapsresultat
  • närvaro och frånvaro
  • kontaktuppgifter till lärare och skolans personal
  • kontaktuppgifter till support
  • användarstöd med supportfilmer och driftsinformation.

Skolplattformens app för vårdnadshavare

För dig som vårdnadshavare finns en app där du kan få notiser från skolan, när de publicerar information på Skolplattformen. Appen hittar du i App Store eller i Google Play.

Support

På Skolplattformens startsida finns ett användarstöd. Där får du veta vilka förändringar och förbättringar som gjorts.

Ditt barns lärare eller mentor (handledare) beskriver ert samarbete i Skolplattformen. Det kan skilja sig åt mellan olika lärare och mellan olika skolor. Fråga alltid ditt barns lärare först, om du har problem i skolplattformen. Som alternativ kan du kontakta supporten. Det finns en kontaktväg för elever och en för vårdnadshavare.

Guider och instruktionsfilmer

Som en hjälp finns guider och instruktionsfilmer om hur du eller ditt barn använder Skolplattformen.

Ändra kontaktuppgifter i Mina sidor

I e-tjänsten Mina sidor ändrar du dina kontaktuppgifter för stadens e-tjänster, till exempel Skolplattformen.

Uppdaterad