Hälsa och ungdomsmottagning

Skolhälsovården, skolans elevhälsoteam och ungdomsmottagningen arbetar för att eleverna ska må bra, utvecklas och nå sina mål.

Ungdomsmottagning

Du som är under 23 år kan vända dig till någon av de ungdomsmottagningar som finns i Stockholms stad. Ungdomsmottagningarna ger råd och hjälp i frågor om psykiska måendet, relationer och sex. Det kan till exempel gälla preventivmedel, gynekologundersökning, provtagning eller samtal.

Elevhälsa i skolan

I varje skola finns tillgång till elevhälsans yrkesgrupper. I elevhälsan kan ingå

  • specialpedagog
  • skolkurator
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • studie- och yrkesvägledare
  • psykolog.

Elevhälsans roll är att hjälpa ditt barn att nå undervisningens mål och att underlätta för denne att lära och utvecklas.

Är ditt barn sjukt eller behöver vård, kontakta din vårdcentral eller husläkare.

Skolhälsovård

Skolhälsovården följer elevernas hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller. När ditt barn börjar årskurs 1 görs en hälsokontroll. Skolsköterskan har ett hälsosamtal och gör en hälsoprofil för ditt barn. I skolhälsovårdens journal finns också uppgifter om vaccinationer.

Hämta ut journaluppgifter

Skolhälsovårdsjournalen förvaras på elevens skola under skolgången. Har du gått ut skolan finner du din journal på något av nedanstående ställen, beroende på när du är född.

Är du myndig har ingen annan person rätt att ta del av din journal utan ditt tillstånd. Vill du att någon ska kunna hämta ut en kopia på din vaccinationshistorik måste du ha skrivit en fullmakt om detta.

Elev född 1976 och senare: För att lämna ut kopior av journal eller vaccinationsuppgift behöver arkivet ditt namn, personnummer och adress.

Uppgifterna är sekretessbelagda, så de skickas alltid med ett mottagningsbevis. Du som är vårdnadshavare hämtar ut försändelsen på något av postens utlämningsställen och visar upp legitimation. Kopior på journalen skickas enbart inom Sverige.

Kontakta utbildningsförvaltningens arkiv.

E-post: utbf-p-arkivet@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 33 000, fråga efter arkivet

Elev född före 1976: Skolhälsovårdsjournaler och vaccinationsuppgifter finns hos stadsarkivet om du är född

  • under år 1975
  • under år där sista siffran är 3 eller 8
  • under övriga år enbart om du är född datumen 5, 15 eller 25.

Kontakta Stockholms stadsarkiv.

Telefon: 08-508 28 384
E-post: stadsarkivet@ssa.stockholm.se

Uppdaterad