Resor till och från grundskolan

I vissa fall har ditt barn rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Skolskjuts avser i första hand terminsbiljett, men det kan också vara skolskjutsfordon.

Det som avgör om ditt barn har rätt till skolskjuts är

  • barnets behov
  • vilken typ av skola barnet går i
  • avstånd från hemmet till skolan.

Typer av skolskjuts

Tillfälligt behov av skolskjuts

Du kan få tillfällig skolskjuts med fordon under en viss period. Det kan exempelvis vara om du råkat ut för en olycka eller genomgått en operation.

Vid olycksfall

Om din skada beror på ett olycksfall ska du vända dig till stadens försäkringsbolag S:t Erik Försäkring.

Vid övriga behov av tillfällig skolskjuts

I annat fall ansöker du om tillfällig skolskjuts med fordon via utbildningsförvaltningen.

Ansök om resa med skolskjuts

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan läsåret 2023–2024 (pdf)

Ansökan läsåret 2024–2025 (pdf)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad