Frånvaro och ledighet

När ditt barn är sjukt ska du anmäla frånvaro till skolan. Vill du att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om det i förväg hos skolans rektor.

När ditt barn är sjukt ska du kontakta skolan och meddela att barnet är frånvarande. Du kan till exempel använda en app eller skicka ett sms, enligt skolans rutiner.  

Anmäl frånvaro – kommunala skolor

Du kan anmäla frånvaro på olika sätt, till exempel genom appen Anmäl frånvaro eller ett sms. 

Kom ihåg att registrera ditt telefonnummer i e-tjänsten Mina sidor innan du använder appen.

Skicka ett sms

Registrera ditt telefonnummer i Mina sidor innan du sms:ar.

Skolplattformen

Logga in med bank-id eller tjänstekort.

Ring skolan

Vissa skolor kan du ringa direkt och anmäla frånvaro. Prata med skolan om det finns en sådan rutin där.

Anmäl frånvaro – fristående skolor

Olika skolor har olika rutiner för hur du ska anmäla giltig frånvaro för ditt barn. Fråga personalen på skolan hur rutinerna ser ut eller följ instruktioner på skolans webbplats. 

Ogiltig frånvaro

Kommer ditt barn inte till skolan, och om du inte har anmält frånvaro, registrerar skolan ditt barns frånvaro som ogiltig. Du får information av skolan om detta samma dag det inträffar. Ogiltig frånvaro redovisas även skriftligt av skolan, till exempel på ditt barns terminsbetyg.

Skolan startar en utredning om ditt barn har längre eller upprepad frånvaro, oavsett om den är ogiltig eller giltig. Om skolan misstänker att barnet far illa är skolan skyldig att anmäla det till socialtjänsten. 

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Om du ändå vill att ditt barn ska vara ledigt under skoltid måste du ansöka om ledighet hos skolans rektor som gör en individuell (personlig) bedömning för varje ansökan.

Ledighetsansökan för elev i grundskolan (pdf)

Uppdaterad