Modersmål och minoritetsspråk i grundskolan

Barn med annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan och anpassade grundskolan från och med förskoleklass.

Ansök om undervisning i modersmål och minoritetsspråk

Så ansöker du om undervisning i modersmål och minoritetsspråk:

  1. Kontakta ditt barns skola.
  2. Skolan gör en bedömning att ditt barn har rätt att delta.
  3. Skolan anmäler ditt barn till anordnare av modersmålsundervisning.

Rätten att läsa modersmål

På Skolverket.se kan du läsa mer om ditt barns rätt att läsa modersmål.

Minoritetsspråk

Tillhör ditt barn någon av de nationella minoriteterna har hen rätt att läsa minoritetsspråket inom ämnet modersmål. Ditt barn behöver inte använda språket i dagligt umgänge eller ha några tidigare kunskaper i språket.

När du ansöker om modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken har din skola, oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman, skyldighet att anordna sådan undervisning till ditt barn.

Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper dig om du har frågor.

Andra språk

Informationen om modersmål och minoritetsspråk i grundskolan finns även på några andra språk.

Uppdaterad