Ieddnegielåhpadus

Máná ietjá ieddnegielajn gå dáro máhtti oadtjot ieddnegielåhpadusáv vuodoskåvlån ja vuodosierraskåvlån gitta åvddåskåvlåklássas.

Náv dån åtså ieddnegielåhpadusáv:

  1. Válde aktavuodav duv máná skåvlåjn.
  2. Skåvllå dahká merustallamav duv máná riektás oassálasstet.
  3. Skåvllå diedet duv mánáv gárvediddjáj ieddnegielåhpadusás.

Riektá ieddnegielåhpadussaj, Skåvllåverka webbabielle (Rätt till modersmålsundervisning, Skolverkets webbplats)

Unneplågogiella

Jus duv mánná gullu soames nasjonála unneplåhkuj la sujna rievtes låhkåt unneplågogielav degu ieddnegiellan. Duv mánná ij dárbaha ságastit gielav bäjválattjat jali adnet åvdusjmáhtov gielan.

Gå dån åtså ieddnegielåhpadusáv soames dajs nasjonála unneplågogielajs adná skåvllå, gatjádahtek jus la gielda jali jus la ietjá friddja dåjmadiddje, hähttumusáv gárvedit dakkir åhpadusáv duv mánnáj.

Duv skåvlå åhpadus- ja virggelájddistiddje viehket duv jus dujna li gatjálvisá.

Riektá vaj åvddånahttet suv nasjonála unneplågogielav, Skåvllåverka webbabielle (Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, Skolverkets webbplats)

Uppdaterad