Dakotšimbako sikjiba

Kenten koonen hin vauro dakotšimb sar sveittiko, hin horttiba te lel penge lengo kokaro dakotšimbako sikjiba aro botnoskoskoola, aro spesiaalo botnoskoskoola ajadissi aro naalunoskoolako ĥleetibiatta.

Jakkes tuut hin vojime te roodaves dakotšimbako sikjiba:

  1. Le sankiba aro tukko kentosko skoola.
  2. Skoola dela tukke lengo tenkiba dotta ke tukko kentos hin horttiba te lel dieliba.
  3. Skoola oppenbaarila tukko kentos aro dakotšimbako stelliboskiires.

Horttiba te lel dakotšimbako sikjiba, Skoolibiakotšenstako webbstedos (Rätt till modersmålsundervisning, Skolverkets webbplats)

Beskifolkengo tšimb

Ĥunjulako tukko kentos aro iek daala themmune beskide folkengo tšimbengo gruppos hin les/la horttiba te drabaves beskidefolkengo tšimb aro dakotšimbengo rigia. Tukko kentos naa hyövyla rakkaves dauva tšimb aro lesko/lako sakkodivisako dživiba ta les na hyövyla aaĥĥes paaluni hajiba dotta tšimbata.

Kaana tu roodeha dakotšimbako sikjiba aro varosoo themmune beskidefolkengo tšimbe hin tukko skoola, bidikkime dotta hinko douva thaanavitiko- elle biphando ĥeerovitiko angleskiiro, tilsvaariba te stellel ajasaavo sikjiba tukko kentoske.

Tukko skoolako sikijibosko stryykiboskiiros- elle buttiako stryykiboskiiros dela tukke jelbiba ke tuut hin puĥĥibi datta.

Horttiba te barjaves themmuo beskidefolkengo tšimb, Skoolibiakotšenstako webbstedos (Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, Skolverkets webbplats)

Uppdaterad