Äitinkielenopetus

Lapset joilako oon muu äitinkieli ko ruottinkieli saattavat saaja äitinkielenopetusta peruskoulussa ja peruserityiskoulussa esikoululuokasta lähtien.

Näin sie haet äitinkielenopetusta:

  1. Ota yhtheyttä sinun lapsen koulun kansa.
  2. Koulu tekkee arvioinin ette sinun lapsela oon oikeus osalistua.
  3. Koulu ilmottaa sinun lapsen äitinkieliopetuksen järjestäjälle.

Oikeus äitinkielenopetuksheen. Kouluviraston webbipaikka

Minuriteettikieli

Jos sinun lapsi kuuluu johonki kansalisheen minuriteetihiin sillä oon oikeus lukea minuriteettikieltä aihneessa äitinkieli. Sinun lapsi ei tartte käyttää kieltä jokapäiväsessä yhtheyksessä eikä sillä tartte olla entisiä tietoja kielessä.

Ko sie haet äitinkielenopetusta jossaki kansalisessa minuriteettikielessä sinun koulula oon, riippumatta onko se kunnalinen elikkä vapa päämies, velvolisuus järjestää semmosta koulutusta sinun lapsele.

Sinun koulun opinto- ja ammattiohjaaja auttaa sinua jos sulla oon kysymyksiä.

Oikeus ette kehittää ommaa kansalista minuriteettikieltä, Kouluviraston webbipaikka

Uppdaterad