Äidinkielen opetus

Lapset, joilla on muu äidinkieli kuin ruotsi, voivat saada äidinkielen opetusta peruskoulussa ja peruserityiskoulussa esikoululuokasta alkaen.

Näin haet äidinkielen opetusta:

  1. Ota yhteys lapsesi kouluun.
  2. Koulu tekee arvioinnin, että lapsellasi on oikeus osallistua.
  3. Koulu ilmoittaa lapsesi äidinkielen opetuksen järjestäjille.

Oikeus äidinkielen opetukseen. Kouluviraston verkkosivut

Vähemmistökieli

Jos lapsesi kuuluu kansalliseen vähemmistöön, hänellä on oikeus lukea vähemmistökieltä äidinkielenä. Lapsesi ei tarvitse käyttää kieltä päivittäisessä kanssakäymisessä eikä hänellä tarvitse olla aikaisempia tietoja kielessä.

Kun haet äidinkielen opetusta kansallisessa vähemmistökielessä, sinun koulullasi on velvollisuus järjestää sellainen opetus lapsellesi, oli sillä sitten päämiehenä kunta tai vapaakoulu.

Koulusi opinto- ja ammatinvalintaohjaaja auttaa sinua, jos haluat kysyä jotain.

Oikeus oman kansallisen vähemmistökielen kehittämiseen, Kouluviraston verkkosivut.

Uppdaterad