Skolmåltider och fysisk aktivitet

Näringsriktig mat och fysisk aktivitet under skoldagen ger en bra grund för elevers välmående, lärande och utveckling.

Skolmåltider

Eleverna i Stockholms stads kommunala grundskolor ska ha tillgång till kostnadsfria skolmåltider som är näringsriktiga, goda och välkomponerade. I kombination med rörelse under skoldagen ger det bra förutsättningar för lärande. Måltiderna ska även grundlägga matvanor som är hållbara för miljön.

För de kommunala skolorna finns riktlinjer för måltiderna som serveras.

Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala skolor (pdf)

Har du önskemål om specialkost för ditt barn måste du ha ett intyg från läkare eller psykolog. Det går också bra att lämna in ett utdrag ur läkarjournal, där behovet av specialkost anges. Vänd dig till ditt barns skola för att ansöka om specialkost.

Vill du veta vad som gäller om ditt barn går i friskola? Kontakta din skola för att få reda på mer.

Rörelse och idrott

Stockholms stads kommunala skolor arbetar för att rörelseaktiviteter ska integreras i undervisningen. Pulspass, ”brain breaks” och organiserade aktiviteter på rasten ska få eleverna att röra på sig under hela skoldagen, utöver den fysiska aktivitet som idrottslektionerna ger.

Eleverna har också möjligheter att testa och tävla i olika former av idrott, i årligen återkommande idrottsevenemang och andra satsningar på fysisk rörelse.

Fristående skolor kan också arbeta med rörelse och idrott. Kontakta din skola om du vill veta mer.

Uppdaterad