Campus Manilla, F–9

Manillavägen 32-36

Campus Manilla är en icke-vinstdrivande grundskola på Djurgården i Stockholm. För oss är det viktigt att våra elevers akademiska utveckling sker i samspel med humanistiska och konstnärliga värden.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
F–9
Antal elever
530
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://campusmanilla.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vi strävar efter att våra elevers akademiska utveckling sker i samspel med humanistiska och konstnärliga värden. I årskurs F-3 är dans obligatoriskt på schemat. Vi har morgonsamling en dag i veckan med elevuppträdanden, klassisk musik och körsång. Vi driver årligen ett flertal projekt, så som Bokens dag, Hela Manilla skriver och Vårsalong. Skolan andas ett Campus-tänk och vårt fritidshem och fritidsklubb erbjuder många interna och externa fritidsverksamheter efter skoltid.

Campus Manilla grundskola startade 2013 och är en tvåparallellig skola med elever från förskoleklass till årskurs 9. Totalt går det cirka 530 elever på grundskolan och skolan har cirka 100 medarbetare.

Vi tror på ett nära samarbete mellan lärare, elev och vårdnadshavare för att främja elevers utveckling. Vi ser lärarens kompetenser som den viktigaste kvalitetsfaktorn för elevers lärande. För oss är det viktigt med lärare som brinner för sina ämnen, och tror på bildning såväl som utbildning. Vi lägger stor vikt vid trivsel, trygghet och studiero. Eleverna ges tillgång till en elevhälsa bestående av skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolpsykolog.

I grundskolans kärnämnen sker undervisning i flerlärarsystem, vilket skapar möjligheter för undervisning i mindre grupper och starkare resultat i svenska, engelska och matematik. Det pedagogiska konceptet baseras på höga förväntningar – vi visar dagligen att vi förväntar oss mycket av våra elever, och de förväntar sig i gengäld mycket av våra lärare.

På Campus Manilla ska eleverna ges en trygg, harmonisk och inspirerande lärmiljö. Alla elever ska ses och mötas som individer av motiverade och engagerade pedagoger, samt utvecklas och utmanas utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Eleverna ska förberedas för att bli aktiva medborgare i samhället, och deras grundskoleutbildning ska leda till att de är behöriga att söka till gymnasieskolan.

Måltider

Vi har förmånen att ha ett eget skolkök där vi kan servera mat som är lagad från grunden. För oss är det viktigt att eleverna kan få näringsrik och vällagade måltider varje dag. Det finns tillgång till vegetarisk kost, samt specialkost vid födoämnesallergi. Årskurs F-3 har tyst lunch.

Övrigt

Vi inspireras bland annat av Singapore och har etablerat Singaporematte (Singapore math) på grundskolan. Singaporematte innebär att utgå från läsförståelse, logiskt tänkande och problemlösning i undervisningen. Vi arbetar även med Genrepedagogik, där vi genomför samarbeten mellan svenskämnet och de övriga ämnena.

Skolan har i dagsläget etablerat ett samarbete med två brittiska skolor, där elever på högstadiet kan ansöka om att göra kortare utbyten.

Vi har renoverade och välutrustade lokaler. På skolområdet finns egen idrottshall och tillgång till stora utomhusområden för mycket lek och fysisk aktivitet, såsom fotboll och tennis.

Hitta hit

Uppdaterad