Sjöviksskolan, F–8

Årsta Skolgränd 9

Sjöviksskolan ligger i nybyggda lokaler i Årstaberg. Skolan utökas med en årskurs i taget varje år. Läsåret 2022–2023 har Sjöviksskolan klasser från förskoleklass till årskurs 9.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–8
Antal elever
770
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

I förskoleklass arbetar vi med både Bornholmsmodellen och ASL (att skriva sig till läsning). I arbetet med ASL använder vi oss av digitala enheter som verktyg.

Vi har Levande Verkstad som en metod i vår bildundervisning. Metoden bygger bland annat på att stärka elevers självförtroende, hjälpa dem undvika konventionella tankemönster och att bereda väg för egna erfarenheter.

Sjöviksskolan har sedan starten arbetat med att bygga en ny verksamhet och har präglats av att personalgruppen hela tiden utvidgas. Det gör att vi hela tiden måste repetera och förstärka med gemensam syn, gemensamma värderingar som kan ligga till grund för vår utveckling och våra ställningstaganden när vi hela tiden bygger vidare.

Det är en utmaning att hela tiden växa. Men det är också en erfarenhet som har stärkt oss.

Sjöviksskolan är en skola som kännetecknas av att vi är

  • en stolt skola
  • en skola som välkomnar olikheter
  • en skola som präglas av närhet och nybyggaranda.

I centrum ställer vi givetvis våra elever. Även för dem innebär bygget av en ny skola kontinuerliga förändringar. Därför arbetar vi ständigt för att upprätthålla och skapa goda strukturer kring eleverna – allt för att ditt barn ska ha en så bra och utvecklande tid som möjligt hos oss. Vi har också satt upp en rad mål för vad vi vill att våra elever ska uppnå under tiden hos oss

Vi vill att Sjöviksskolans elever ska

  • nå höga skolresultat
  • vara vana att använda estetiska uttryckssätt
  • vara trygga och kunna vara goda föredömen
  • kunna göra sina röster hörda
  • bli modiga.

Måltider

Skolan har ett eget storkök och all skolans mat lagas på plats. Matsalen ligger under skolgården och har stora fönster mot parken utanför.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

På skolans södra sida finns en kvarterspark och skolans innergård vetter mot ett skogsområde på den östra sidan. Skogsområdet är en del av Årstabergsparken och kallas för Kråkberget. Kråkberget anslutet i sin tur till ytterligare en park i sin norra del samt Årstaskogen på andra sidan järnvägsspåren.

Sjöviksskolans läge präglas av både närheten till naturen och knutpunkten Årstaberg med både tvärbana, pendeltåg och bussar.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Sjöviksskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad