Resa med skolskjuts till grundskolan

Ditt barn kan ha rätt till att resa med skolskjutsfordon om hen inte själv kan resa med kollektivtrafik till och från skolan.

Det kan bero på funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter.

Resor med skolskjutsfordon innebär att ditt barn åker schemalagda resor mellan hem och skola. Resorna sköts av Stockholms stads upphandlade skolskjutsleverantörer. Skolskjutsfordon kallas ibland felaktigt för skoltaxi.

Ansök om resa med skolskjuts

Välj blankett utifrån om du går i kommunal skola i Stockholms stad, eller om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun.

Om du går i en kommunal skola i Stockholms stad fyller du i blanketten och lämnar den till din skola.

Ansökan om skolskjuts – kommunala skolor (pdf)

Om du går i en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun fyller du i blanketten och skickar den till Stockholms stad.

Ansökan läsåret 2023–2024 (pdf)

Ansökan läsåret 2024–2025 (pdf)

Skicka blanketten till:

Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för ekonomi och styrning, skolskjuts
Box 22049
104 22 Stockholm

Läkarintyg

I vissa fall behöver du bifoga ett läkarintyg till din ansökan. Blanketten fylls i av en läkare, personal från elevhälsan eller annan personal som kan beskriva ditt barns behov.

Läkarintyg för ansökan om skolskjuts (pdf)

Uppdaterad