Årsta gårds anpassade grundskola, F–9

Svärdlångsvägen 16

I vår vackra herrgård från 1700-talet bedrivs Årsta Gårds anpassade grundskola. Här kan eleverna börja i förskoleklass och fortsätta till och med årskurs nio. Undervisningen har waldorfpedagogiken som grund och kursplanen anpassas individuellt.

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.arstagard.se/skola/grundsarskola/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Klasserna är små med fem-sex elever i varje klass. De är sammansatta över åldersgränserna för att skapa ett så bra sammanhang som möjligt. I vissa klasser finns angränsande rum att dra sig tillbaka i, om man behöver. Vi använder multimodalt lärande och flera former av AKK, så att eleverna ska få så många chanser som möjligt att hitta sin väg till lärande och sitt sätt att kommunicera.

På Årsta Gårds anpassade grundskola får alla elever utvecklas utifrån sina egna förmågor. Vi menar att grunden för en fungerande skolgång är förtroendefulla relationer, förutsägbarhet, kommunikation, trygghet och struktur. Detta ger vi bland annat genom att väva in dagarna, veckorna och årstidernas återkommande rytm i undervisningen för att skapa ramar och förutsägbarhet.

Varje skoldag börjar med gemensam morgonsamling i stora salen. Vi tänder ett ljus, sjunger en sång och läser en dikt tillsammans. Därefter går eleverna till sina klasser. Undervisningen präglas i hög grad av det estetiska, bland annat musik, drama, sång, dans, gymnastik och eurytmi och hålls ofta utomhus i vår stora skolträdgård och park. Det tror vi främjar hälsa och välmående. 

Utemiljö

Skolan ligger inbäddad i lummig grönska i en stor park. I parken finns fruktträd, öppna gräsytor och odlingar av såväl prydnads- som nyttoväxter. Parken är vår skolgård och här leker vi, arbetar i trädgårdslanden, balanserar och springer och inte minst håller många av våra fester och högtider. Och mycket annat, förstås!

Måltider

Alla måltider lagas i vårt eget kök. Så mycket som möjligt av råvarorna hämtas från vår trädgård.

Övrigt

Vi tar företrädesvis emot elever med medelsvår-svår IF. Skolans lokaler är inte tillgänglighetsanpassade.

Hitta hit

Uppdaterad