Aspuddens skola, anpassad grundskola 1–9

Blommensbergsvägen 166

Visa på karta

I anpassad grundskola på Aspuddens skola arbetar vi tillsammans och med glädje för ditt barns utveckling och lärande.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen sker i liten grupp och utgår från ditt barns förutsättningar och behov.

Ett team med ansvarig lärare och elevassistenter arbetar i varje klass. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt tillsammans med tydliggörande pedagogik i form av bildstöd och tecken som stöd samt återkommande dagliga rutiner.  

I arbetslaget ingår

 • specialpedagog
 • förstelärare
 • förskollärare
 • elevassistenter.

Vi samarbetar med habiliteringen och andra externa aktörer med barnets bästa i fokus. 

Lärmiljö

I nyrenoverade klassrum med intilliggande grupprum finns goda förutsättningar för att anpassa undervisningen och lärmiljön på olika sätt. Här finns gemensamma samlingsytor för att utforska och lära tillsammans, samt enskilda individuella arbetsplatser. Ditt barn lär sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Här finns olika typer av pedagogiska hjälpmedel för att minska syn- och hörselintryck som stöd för att ditt barn ska kunna hålla fokus. Det kan till exempel vara

 • skärmar
 • egen avskild arbetsplats
 • hörselkåpor eller hörlurar
 • sittkudde.

Vi använder digitala lärverktyg så som smartboard och individuella iPads till våra elever med olika pedagogiska appar samt laborativt och praktiskt material.

Anpassad grundskola har en inhägnad skolgård som vi delar tillsammans med våra elever i förskoleklass. I direkt anslutning till skolan har vi tillgång till fina naturområden och Aspuddsparken som inbjuder till lek och möjlighet att hälsa på djuren i parken. 

Organisation för anpassad grundskola

Organisationen på Aspuddens skola är föränderlig. Det är ditt barns och andra elevers behov som styr hur vi organiserar verksamheten. 

Våra elever i anpassad grundskola deltar utifrån sina förutsättningar vid gemensamma traditioner och aktiviteter tillsammans med eleverna i grundskolan. Där det är möjligt samverkar skolformerna utifrån varje barns behov, förutsättningar och möjligheter. 

Vi tar emot elever som läser ämnen och ämnesområden från årskurs 1 till och med årskurs 9. Klasserna är åldersblandade utifrån elevens utvecklingsnivå.

Fritidshemsverksamheten utgår från elevernas intressen och behov för att skapa en meningsfull fritid för alla elever. 

Elever i den anpassade grundskolan deltar på skolans elevråd – ett forum för påverkan och utveckling av verksamheten. 

Våra lokaler

I nyrenoverade klassrum med intilliggande grupprum finns goda förutsättningar för att anpassa undervisningen och lärmiljön på olika sätt. 

Ditt barn har undervisning i ämnessalar som slöjd, idrott, hemkunskap och musik.

Vi går till skolans bibliotek som ligger i närheten av våra lokaler och träffar där vår bibliotekarie och mediepedagog. 

Korttidstillsyn

På Aspuddens skolas korttidstillsyn för skolungdom tränar ditt barn sina sociala förmågor på ett lustfyllt sätt, tillsammans med andra elever. 

Om skolan

Aspuddens skola är en F–9-skola. På skolområdet finns åtta byggnader. Ditt barn har sin undervisning i E-byggnaden.

Aspuddens skola F–9

Hitta hit

Uppdaterad