Aspuddens skola, anpassad grundskola 1–3

Blommensbergsvägen 166

I anpassad grundskola på Aspuddens skola arbetar vi tillsammans och med glädje för ditt barns utveckling och lärande.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
1–3
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 1

I förskoleklass förbereder vi ditt barn för att läsa utifrån den anpassade grundskolans läroplan. Det är i årskurs 1 som ditt barn blir mottagen och läser enligt anpassade grundskolans läroplan. Utbildningen är likvärdig och av hög kvalitet med trygghet, god studiero och elevsamverkan för alla elever.

Undervisningen planeras och är anpassad utifrån ditt barns behov och förutsättningar under hela skoldagen. Tydliga rutiner och strukturer under skol- och fritidstid presenteras som bilder. Det ger förutsägbarhet och skapar trygghet. Ditt barn tränas i sociala sammanhang i samarbete med grundskolan. Alla elever får goda förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling.

Ditt barns lärare engagerar sig för att utveckla undervisningen i ämneskonferenser, samplanering och pedagogiska seminarier. Lärare och skolledare följer upp ditt barns mående och kunskapsutveckling löpande.

Elevhälsoteamets arbete leds av rektor. En biträdande rektor har överblicken för hela skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet består av

 • speciallärare
 • specialpedagoger
 • lärare med specialläraruppdrag
 • skolsköterskor
 • psykolog
 • kurator
 • studie- och yrkesvägledare.

Aspuddens skola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Aspuddens skola F-9

Lärmiljö

Aspuddens skolan har flera byggnader och den äldsta är från slutet av 1940-talet.

Den anpassade grundskolans lokaler är integrerade i grundskolans lokaler för lågstadiet. Skola och fritids har samma lokaler. Personalen följer eleverna under hela skoldagen för att skapa en trygg och sammanhållen skoldag.

Utemiljö

Skolan ligger mitt i det gröna Aspudden med närhet till naturområden att röra sig i. Här finns goda lärmiljöer och daglig rörelse med flera multiarenor, pingisbord och klätterställningar.

Den anpassade grundskolan har en avgränsad skolgård med bland annat sandlåda och gungor som är inhägnad av staket. Den anpassade grundskolan delar skolgård med grundskolans förskoleklasselever.

Skolans närmiljö bjuder på fina miljöer som Aspuddsparken med djur och Vinterviken.

Måltider

I två matsalar, "Aspurangen" och ”Smått och gott”, serveras ditt barn mat som lagas i eget kök. Elever och personal väljer mellan två rätter och ett stort salladsbord varje dag.

Aspuddens skola uppfyller kraven för andelen ekologiska livsmedel och erbjuder alltid alla matgäster ett vegetariskt alternativ.

Varje år genomför vi en mätning av matsvinn för att öka elevernas medvetenhet om klimatpåverkan.

Fritids

På fritids väljer ditt barn att delta i styrda aktiviteter, välja sysselsättning själv eller bara koppla av.

Ditt barn deltar i fritidsråd. Andelen elever som anser sig få vara med och bestämma aktiviteter är hög.

Övrigt

Bra att veta

Vi har flera temadagar som

 • FN-dagen
 • Nobeldagen
 • Lucia
 • Förintelsens minnesdag.

Vid dessa tillfällen har vi ofta storsamlingar i vår fina ljushall med framträdanden av olika personer.

Vi firar tillsammans med våra elever i årskurs 9 att de slutfört sin grundskoleutbildning med en sommarfest där god mat och stämning är i topp.

”Lärarna är bra, speciellt när de peppar.”

Elev på skolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad