Hästhagsskolan, anpassad grundskola 1–9

Torsbygatan 31

Visa på karta

På Hästhagsskolan ska ditt barns skoldag vara trygg, lärorik och rolig.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Läsåret 2024–2025 flyttar Kvickenstorpsskolan och byter namn till Hästhagsskolan.

Om undervisningen

På Hästhagsskolans anpassade grundskola jobbar vi tillsammans i team för att se till att varje elev får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt. Vi möter varje elev som den unika person de är och planerar lärandet utifrån deras förutsättningar och förmågor. På så vis stödjer deras lärande och personliga utveckling under hela sin tid här på skolan.

Lärmiljö

Vi skapar en trygg lärmiljö för ditt barn genom vårt arbete med synliggörande och tydliggörande pedagogik och en tydlig struktur. 

Våra lokaler är flexibla och anpassas utifrån elevernas behov. Vi försöker skapa rum i rummen, dels med hjälp av skärmar, för att varje elev lättare ska kunna hitta sin plats för dagen.

I lokalerna har vi en mängd olika material, läromedel och hjälpmedel, både analoga och digitala för att kunna hitta det som stödjer elevens kunskapsinhämtning på bästa sätt.

Kommunikation

Det är A och O för våra elever att kommunikationssätt som fungerar. Vi använder alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Det innebär att ditt barn bland annat möter olika former av

  • bildstöd
  • tidshjälpmedel 
  • tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Genom TAKK förstärker vi det talade ordet och ger ditt barn en större nyans av språket. 

Samspel med andra barn

När ditt barn kommer till skolan vill vi att hen ska känna sig välkommen och trygg. Vi arbetar mycket med det sociala samspelet. Leken är en central del i vår undervisning, framför allt i yngre åldrar. Eleverna deltar, utifrån sina förutsättningar, i skolans gemensamma traditioner och aktiviteter tillsammans med övriga elever på skolan.

Organisation för anpassad grundskola

Vår organisation på Hästhagsskolan är föränderlig. Det är ditt barns och andra elevers behov som styr hur vi organiserar verksamheten. 

Om ditt barn ska börja i förskoleklass i vår anpassade grundskola, börjar hen direkt i vår verksamhet. Om ditt barn läser utifrån ämnen i kursplanen, går ditt barn i en åldersblandad klass, med kamrater som har liknande behov. Om ditt barn läser utifrån ämnesområden i kursplanen, går ditt barn i en åldersblandad klass med fler vuxna omkring sig. 

Våra lokaler

Den anpassade skolans rum ligger bredvid varandra med ett mindre rum emellan. Alla lokaler används både under skoltid och under fritidstid. Vi har också ett sinnesrum där eleverna får utvecklas genom sina sinnen med hjälp av sensomotoriska upplevelser.

I skolrestaurangen sitter ditt barn tillsammans med skolans övriga elever, förutsatt att det är bra för ditt barn.

Ditt barn har undervisning i ämnessalar som slöjd, idrott, hemkunskap och musik. 

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet. Hissar finns i anslutning till den anpassade skolans rum.

Om skolan

På Hästhagsskolan går också elever inom grundskolan.

Hästhagsskolan F–9

Hitta hit

Uppdaterad