Marcusskolan, anpassad grundskola

Rissnavägen 9

På Marcusskolan fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov, starka sidor och intressen som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut.

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Järva
Årskurser
F–9
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://nytida.se/verksamheter/marcusskolan/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Marcusskolan i Spånga är en F-9 anpassad grundskola som vänder sig till elever med autism eller autismliknande tillstånd och lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Vi erbjuder även fritids och LSS-fritids (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år)

Lärmiljö

På Marcusskolan fokuserar vi på att utforma undervisningen och skolmiljön så att allt passar just dig. Det är dina behov, starka sidor och intressen som bestämmer mycket av hur din skoldag ser ut. Vi vill att lärandet ska vara lustfyllt och stimulera dig och att du ska kunna göra allt fler saker på egen hand.

Vi har våra gemensamma lektioner och genomgångar i ett hemklassrum. Sedan får du arbeta på en egen elevplats i ett mindre rum med dator och andra hjälpmedel. På detta sätt kan vi anpassa undervisningen extra mycket efter dina behov och din förmåga.

Marcusskolan har hög personaltäthet med cirka två elever per vuxen (pedagogisk assistent och/eller lärare). Som elev har du tillgång till bland annat bildstöd, bildschema, Time Timer, dator och/eller iPad och timglas, Smart board eller Clever touch i klassrummen. Vi har även Fun Table och Blue Bots.

Marcusskolan har skapande-/bildsal, lek-/ motorikrum och tillgång till gymnastiksal. Marcusskolan har behöriga lärare och resurspedagoger med specialkunskap om hur elever med funktionsnedsättning inom autismspektrum- och uppmärksamhetsproblematik bäst lär sig. Utifrån denna kunskap läggs undervisningen upp så att den passar varje elevs inlärningsstil och särskilda förutsättningar.

För att utveckla våra elevers sociala kompetens använder vi olika metoder för ökad självkännedom, bland annat bilder, sociala berättelser och stödsamtal.

Inom ramen för läroplanen erbjuder Marcusskolan också livskunskap, kommunikation och självkännedom som elevens val. Alla tre ämnena berör utmaningar som kan möta elever med autismspektrumsvårigheter.

Utemiljö

Marcusskolan ligger i ett lugnt område i Spånga, Bromsten. Våra lokaler finns på fastighetens bottenvåning och vi har en egen skolgård med lekplats och skogsglänta.

Måltider

Eleverna äter klassvis i små grupper för att få så mycket lugn som möjligt kring måltiden. Maten får vi från en mindre cateringfirma som även till viss del kan anpassar måltiden utefter våra elevers individuella behov. För våra elever på fritids och KTT serveras lättare mellis efter skoldagens slut.

Fritids

Efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem. Där får de hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela spel, lägga pussel, ha uteaktiviteter, laga mellanmål aktiviteter i rörelserummet eller pyssel. Tack vare vår egen buss kan vi anordna aktiviteter också utanför skolområdet. Marcusskolan erbjuder även fritidshem för barn över tolv år, KTT.

Övrigt

Bra att veta

Marcusskolans grundfundament utgår från Nytidas ramverk för pedagogik där vi sätter individen i centrum. Ramverket ger verktyg för att hitta sätt att anpassa bemötande och stöd i en personlig pedagogik.

Personlig pedagogik: Utifrån den enskildes styrkor, intressen, behov och svårigheter planerar vi det bästa arbetssättet för individen inom ramverket för pedagogik.

Tillgänglighet: Vi gör det begripligt, enkelt och tydligt – då kan den enskilde bli mer delaktig.

Bemötande: Vårt bemötande bygger på värme, glädje, respekt och kunskap.

Motivation: Motivation – att få hjälp att se målet och att vägen dit är möjlig.

Samarbete: Vi använder vår kunskap för att förstå hur den enskilde vill och kan samarbeta.

Helhetssyn: Individen är inte sin diagnos eller problematik utan en unik individ med tankar, känslor, behov och drömmar.

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt. 

Hitta hit

Uppdaterad