Matteusskolan, anpassad grundskola 1–9

Vanadisvägen 16

Visa på karta Visa alla bilder

Matteusskolans vision är att ge ditt barn vingar som bär för framtiden. Här är nära till kommunikationer och Hagaparkens grönska.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Lärarna anpassar undervisningen efter ditt barns individuella behov för att hen ska få rätt stöd och utmaning. Lågaffektivt bemötande är grunden. I korthet innebär det att barn gör rätt om de kan. För oss är det viktigt att ditt barn bemöts av etiskt riktiga och fungerande metoder som bygger på aktuell forskning.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” syftar till att vara en skola i framkant. Här finns ett genomtänkt sätt att arbete med förmågor som är viktiga för ditt barns framtid. Ditt barn tränar på och utvecklar dessa förmågor under sin skoltid.

Vår slogan ”Kunskap är makt” symboliserar individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Ditt barn tränar på och utvecklar kunskaper och förmågor som ger makt över sitt eget liv. Ditt barn och alla elever får vingar som bär för framtiden.

Lärmiljön

Klassrummen är utformade för individuellt arbete och arbete i grupp. Skärmar används för att avgränsa de stora klassrummen för arbete i lugn och ro. Här finns grupprum som lärarna använder vid behov. Lärarna använder digitala interaktiva hjälpmedel i undervisningen.

Kommunikation

Ditt barn har rätt till ett språk utifrån sina förutsättningar. AKK innebär att vi använder alternativ och kompletterande kommunikation. TAKK betyder att alla medarbetare använder tecken parallellt med talet. Detta bygger grunden för att ditt barn ska ha trygga skoldagar där ny kunskap kan erövras.

Tydliggörande pedagogik innebär att vi skapar en begriplig ram runt ditt barns vardag. Vi använder olika visuella strategier för att komplettera eller ersätta tal som

  • bildstöd
  • sociala berättelser
  • ritprat.

Ditt barn kan använda ett digitalt hjälpmedel, antingen Ipad eller dator.

Organisation för anpassad grundskola

Matteusskolans anpassade grundskola kallas Freja. Vi tar emot elever som läser ämnen och ämnesområden från årskurs 1 till och med årskurs 9. Klasserna är åldersblandade. Det är elevens utvecklingsnivå som avgör vilken klassplacering hen får.

Våra lokaler

Matteusskolan består av en vacker historisk byggnad. Klassrummen som används till anpassad grundskola ligger i anslutning till varandra.  Eleverna möts över klassgränser under fritidshemstiden.

Elever i grundskolan och anpassad grundskola har sina klassrum i samma korridor. Det blir naturliga möten mellan elever från de olika verksamheterna. Vi delar skolgård och ämnessalar med grundskolan. Ditt barn äter tillsammans med grundskolans elever i en mindre matsal. Vid behov kan en elev även få möjlighet att äta enskilt eller i mindre grupp.

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet och det finns hiss.

Matteusskolans grundskola, F–9

Korttidstillsyn

På Matteusskolan finns också korttidstillsyn.

Matteusskolans korttidstillsyn för skolungdom

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad