Matteusskolan, anpassad grundskola 1–9

Vanadisvägen 16

Välkommen till oss på Matteusskolan. Vår vision är att ge ditt barn vingar som bär för framtiden. Vi har nära till kommunikationer och Hagaparkens grönska. Skolan är en anrik innerstadsskola från 1902, vilket vår vackra fasad vittnar om.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Välkommen till informationsmöte där vi berättar om vår skola och verksamhet.

Informationsmöte om att söka skola

Från årskurs 1 till och med årskurs 9

Matteusskolans anpassade grundskola kallas Freja. Vi tar emot elever som läser både ämnen och ämnesområden och vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Klasserna är åldersblandade och det är elevens utvecklingsnivå som avgör vilken klassplacering hen får.

Alla elever som börjar på Matteusskolan börjar sin undervisning i en anpassad grundskoleklass. Utifrån ditt barns förutsättningar och behov fattar sedan skolan beslut om en ditt barn ska ha delar av sin undervisning/fritidsvistelse i grundskolan. Flera av grundskolans praktiskt estetiska lärare undervisar även i anpassad grundskola.

Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” syftar till att vi ska vara en skola i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi ser är viktiga för ditt barns framtid. Vår uppgift är att låta ditt barn träna på och utveckla dessa förmågor under sin tid hos oss.

Vår slogan ”Kunskap är makt” symboliserar individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Ditt barn tränar på och utvecklar kunskaper och förmågor som ger makt över sitt eget liv. De får vingar som bär för framtiden.

Matteusskolans grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Matteusskolans grundskola, F–9

Lärmiljö

Den gamla vackra skolbyggnaden erbjuder en historisk miljö anpassad till dagens elever med grundsärskolans behov. Vi delar skolgård och praktiskt estetiska salar med Matteusskolans grundskola. Ditt barn har tillgång till digitala verktyg.

Utemiljö

Vi har vi en stor och fin skolgård som inbjuder till lek. Här finns

  • klätterställningar
  • gungor
  • sandlåda
  • en konstgräsplan bredvid skolan.

Vår närhet till stadens parker ger möjlighet till varierande och meningsfull utevistelse.

Vi har närhet till innerstadens tillgängliga muséer, skolbio, musikföreställningar och teaterutbud vilket gör det möjligt för oss att ta del av kultur inom ramen för både skolarbetet och fritids/KTT.

Måltider

Vårt eget tillagningskök serverar god, hälsosam och klimatsmart mat. På menyn finns alltid ett vegetariskt alternativ och ett välförsett salladsbord.

Fritids

I vår fritidsverksamhet har ditt barn aktiviteter tillsammans i blandade grupper utifrån elevernas behov och förutsättningar. Fritidstiden ska vara meningsfullt för ditt barn och verksamheten är upplagd med aktiviteter utifrån ditt barns intressen och behov.

Vi fokuserar på sång, dans och pyssel. Vi har utflyktsdagar och besöker närliggande parker eller museum. Ditt barn är delaktig på fritidseftermiddagarna genom att varje dag ha möjlighet att välja bland de aktiviteter som erbjuds.

Övrigt

Bra att veta

Vår anpassade grundskola vilar på tre fundament

  • lågaffektivt bemötande
  • tydliggörande pedagogik
  • AKK

Lågaffektivt bemötande innebär i korthet att vår filosofi är att barn gör rätt om de kan. Vi vill att ditt barn ska mötas av etiskt riktiga och fungerande metoder som bygger på aktuell forskning.

Tydliggörande pedagogik innebär att vi skapar en begriplig ram runt ditt barns vardag

AKK innebär att vi använder oss av alternativ och kompletterande kommunikation, då ditt barn har rätt till ett språk utifrån sina förutsättningar. Detta bygger grunden för att ditt barn ska ha trygga skoldagar där ny kunskap kan erövras.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Matteusskolan

Bilder

Vår son har hittat en trygghet i klassen och i sin lärare och har även fått sin första riktiga vän.

Förälder

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad