Abrahamsbergsskolan, F–9

Gustav III:s väg 2–10

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Abrahamsbergsskolan får ditt barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi har trygghetsteam som arbetar för att ditt barn ska ha en bra vardag. I alla årskurser finns elevråd där eleverna själva kan påverka beslut som gäller dem.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
700
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 9

Lär känna Abrahamsbergsskolan genom våra filmer.

Hur är det att gå på Abrahamsbergsskolan?

Välkommen till Abrahamsbergsskolan

En bro mellan förskola och skola

Internationella utbyten

Abrahamsbergsskolan är ackrediterad som skola för Erasmus+. Det innebär att vi utvecklar långsiktiga internationella relationer med andra organisationer i Europa.

Lärmiljö

Ett trygghetsteam och elevhälsa arbetar främjande för att vår gemensamma arbetsmiljö ska vara så bra som möjligt. Vi arbetar aktivt med elevråd i alla årskurser. Det är viktigt att eleverna känner att de har inflytande och kan påverka beslut som gäller dem.

Skolan har även en särskild undervisningsgrupp.

På rasterna har eleverna möjlighet att delta i organiserade aktiviteter och låna material i vår bod.

Vi har ett stort och fint skolbibliotek och mediatek.

Utemiljö

Vi har en stor kuperad skolgård som nyttjas på många olika sätt för lek, rörelse, undervisning och rekreation.

På nedre delen finns

 • gräsyta
 • basketplan
 • kojor
 • gradäng/läktare.

På övre delen har vi

 • Gagabollplaner
 • pingisbord
 • klätterställning
 • gungor.

Intill vår konstgräsplan har vi en bod där vi lånar ut lekmaterial på raster och på fritids. Här finns också en pergola med sittplatser.

Den mindre skolgården används mest på fritids. Här kan barnen cykla och leka i sandlådan.

Måltider

Skolans egna restaurang tillagar mat ifrån grunden med hög andel ekologiska ingredienser (över 51 procent).

Vi vill att eleverna ska bli intresserade av den mat de äter och att de får prova på många olika maträtter. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och varje dag serveras färska grönsaker till maten.

Både elever och personal arbetar aktivt för att minska matsvinnet.

Fritids

På skolan har vi fyra fritidsavdelningar och en fritidsklubb. Vi arbetar aktivt för att alla våra elever ska ha inflytande över våra aktiviteter både i lek, lärande. Vi har tydliga pedagogiska planeringar med syfte och mål som vi regelbundet följer upp.

Fritids öppnar och stänger utomhus och vi samarbetar mellan avdelningarna. Fritids förlägger mycket av sin verksamhet utomhus och använder våra fina skolgårdar, närliggande parker och friluftsområden.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Abrahamsbergsskolan når fina resultat när det gäller både meritvärde och gymnasietillhörighet. Under den senaste femårsperioden har vi legat mellan 100 och 97 procent gymnasiebehörighet i årskurs 9 och ett meritvärde runt 270 poäng.
 • Vi har läxhjälp i alla årskurser där våra undervisande lärare kan hjälpa ditt barn.
 • Vi har flera traditioner på skolan som Aba-loppet, Novellfesten, Aba-galan samt talangjakten vilket eleverna uppskattar mycket.
 • Eleverna i årskurs 7–9 har ett uppehållsrum som kallas Uppiz där de kan hänga på lunchrasten.
 • Högstadiet använder datorer och låg- och mellanstadiet Ipads i undervisningen. Därför behövs inte elevernas privata mobiler och de samlas in under lektionerna. Det gäller för hela skoldagen från förskoleklass till och med årskurs 6.
 • Abrahamsbergsskolan byggdes 1946.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Abrahamsbergsskolan

Många roliga lärare och kompisar som gör att skoldagen blir lite roligare.

Elev

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad